Διαδρομή πλοήγησης

Διαβατήριο © EU

Προτείνονται μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν τους ελέγχους σε άτομα που εισέρχονται στον άνευ διαβατηρίων χώρο της ΕΕ, θα επιταχύνουν τις διαδικασίες για συχνούς επισκέπτες και θα βελτιώσουν την ασφάλεια.

Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα στον άνευ διαβατηρίων χώρο χωρίς να υποβάλλονται σε συνοριακούς ελέγχους. Οι αλλοδαποί που ταξιδεύουν στην ΕΕ έχουν επίσης αυτό το δικαίωμα, εφόσον έχουν υποβληθεί σε έλεγχο διαβατηρίων σε ένα από τα σημεία εισόδου στον συγκεκριμένο χώρο.

Ωστόσο, ο αριθμός των αλλοδαπών που ταξιδεύουν στην ΕΕ αυξάνεται συνεχώς, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μεγαλύτερες καθυστερήσεις, εάν οι σχετικές διαδικασίες δεν προσαρμοστούν κατάλληλα στις ανάγκες της ταξιδιωτικής ροής.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει να θεσπιστεί ένα κοινό σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρισης English (en) στα σύνορα, το οποίο θα επιταχύνει τις διαδικασίες εισόδου και εξόδου για τους νόμιμους ταξιδιώτες βελτιώνοντας παράλληλα την ασφάλεια για όλες τις χώρες της ΕΕ.

Πρόγραμμα καταχώρισης ταξιδιωτών

Άτομα που επισκέπτονται συχνά την ΕΕ θα μπορούν να ενταχθούν σε ένα νέο πρόγραμμα που θα τους επιτρέπει να εισέλθουν στον άνευ διαβατηρίων χώρο μετά από απλουστευμένους συνοριακούς ελέγχους. Τα άτομα αυτά, αφού ελεγχθούν προσεκτικά ώστε να διασφαλίζεται ότι πληρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια, θα λαμβάνουν μια κάρτα η οποία θα μπορεί να διαβαστεί από μηχάνημα.

Μετά την καταχώρισή τους, θα μπορούν να χρησιμοποιούν την κάρτα σε ειδικές αυτόματες θύρες εισόδου και εξόδου, και δεν θα χρειάζεται να υποβάλλονται στους συνήθεις ελέγχους διαβατηρίων. Στις θύρες θα ελέγχονται ηλεκτρονικά οι κάρτες τους, τα ταξιδιωτικά έγγραφα και τα δακτυλικά τους αποτυπώματα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητά τους.

Περίπου 5 εκατ. ταξιδιώτες αναμένεται να χρησιμοποιούν το σύστημα ετησίως. Σ' αυτούς συγκαταλέγονται επιχειρηματίες, εργαζόμενοι με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις, ερευνητές, σπουδαστές και όσοι κατοικούν κοντά στα σύνορα της ΕΕ. Η όσο το δυνατό μεγαλύτερη διευκόλυνση της εισόδου των ατόμων αυτών εξυπηρετεί το δικό μας οικονομικό συμφέρον. Το 2011, οι αλλοδαποί ταξιδιώτες ενίσχυσαν την οικονομία της ΕΕ με 271 δισ. ευρώ.

Ηλεκτρονική καταγραφή εξόδου και εισόδου

Ταυτόχρονα αναμένεται ότι οι διαδικασίες θα βελτιωθούν για όλους τους ταξιδιώτες. Ένα κοινό ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης θα επιτρέπει στις αρχές να διαπιστώνουν γρήγορα αν ένας αλλοδαπός ταξιδιώτης έχει παραβιάσει τους κανόνες.

Το νέο σύστημα θα αντικαταστήσει το ισχύον σύστημα, το οποίο βασίζεται κυρίως σε έλεγχο των σφραγίδων και των θεωρήσεων στα ταξιδιωτικά έγγραφα. Το σύστημα αυτό είναι χρονοβόρο και δεν επιτρέπει στις αρχές να εντοπίζουν εύκολα όσους βρίσκονται στην ΕΕ για διάστημα μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο.

Επόμενα βήματα

Το επόμενο βήμα θα είναι η εξέταση των προτάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους ηγέτες της ΕΕ. Οι κανόνες αναμένεται να έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το 2018.

Περισσότερα για τον άνευ διαβατηρίων χώρο της ΕΕ English (en)

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι