Navigacijska pot

Poznavanje državljanskih pravic - 27/12/2012

Državljani EU morajo poznati svoje državljanske pravice, da bi lahko izkoristili prednosti EU, denimo možnosti za življenje in delo drugod v Evropski uniji.

Mnogi ljudje ne poznajo pravic, ki jih imajo kot državljani EU, zato jih ne morejo uresničevati. Anketa iz leta 2010 Englishfrançais je pokazala, da samo 43 % ljudi ve, kaj pomeni biti „državljan Evropske unije“, in skoraj polovica jih je menila, da o svojih pravicah „niso dobro obveščeni“.

Program Evropa za državljane DeutschEnglishfrançais želi pomagati ljudem, da bi te pravice spoznali, in okrepiti občutek evropske identitete.

Sedanji 7-letni program se bo končal leta 2013. Proračunska sredstva za obdobje do leta 2020 v višini 229 milijonov EUR Komisija namenja boljšemu poznavanju EU, skupnih vrednot, zgodovine in kulture.

Sredstva so namenjena tudi drugim dejavnostim, denimo razpravam o vplivu EU na vsakdanje življenje, ki naj bi državljane spodbudile k močnejšemu udejstvovanju..

Program tako podpira pobratenje mest, saj zagotavlja finančna sredstva za povezovanje mestnih občin in jim pomaga pri skupnih lokalnih projektih.

Uresničevanje državljanskih pravic

Z ozaveščanjem o državljanskih pravicah želi Komisija podpreti njihovo uveljavljanje po vsej Uniji – skupaj z učinkovitim izvajanjem predpisov in enostavnejšim uresničevanjem v praksi.

Poročilo o državljanstvu iz leta 2010 DeutschEnglishfrançais je opredelilo glavne ovire pri uresničevanju pravic in 25 ukrepov za odpravo teh ovir.

Komisija je mnogo ukrepov že začela izvajati. Ta teden je denimo predlagala DeutschEnglishfrançais krepitev konzularne zaščite državljanov v tujini. Priporočila DeutschEnglishfrançais je tudi odpravo težav pri obdavčitvi čezmejne dediščine.

Kaj je evropsko državljanstvo?

Vsak državljan države EU je tudi državljan Evropske unije. Poleg nacionalnih privilegijev ima tudi dodatne pravice, ki jih jamčijo pogodbe EU in Listina o temeljnih pravicah EU English .

Državljanstvo EU daje ljudem pravico, da živijo, delajo, potujejo in kupujejo kjer koli v 27 državah članicah, pod enakimi pogoji kot v matični državi.

Več o državljanskih pravicah EU

2013 – evropsko leto državljanov DeutschEnglishfrançais

Za lažje življenje državljanov DeutschEnglishfrançais

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave