Navigačný riadok

Zvyšovanie povedomia občanov o ich právach - 27/12/2012

Znalosť práv, ktoré vyplývajú z občianstva EÚ, je kľúčom k ich uplatňovaniu v praxi. Využite napríklad možnosť žiť a pracovať v ktoromkoľvek členskom štáte Únie.

Mnoho ľudí nepozná dostatočne svoje práva, ktoré im vyplývajú z občianstva EÚ, a nedokáže ich účinne využívať. Prieskum z roku 2010 Englishfrançais odhalil, že len 43 % ľudí pozná význam pojmu „občan Európskej únie“ a takmer polovica opýtaných sa domnieva, že nie je dobre informovaná o svojich právach.

Program Európa pre občanov DeutschEnglishfrançais má pomôcť ľuďom oboznámiť sa s týmito právami a posilniť pocit európskej identity.

Súčasný 7-ročný program sa ukončí v roku 2013. Pre ďalšie obdobie financovania (2014 – 2020) Komisia navrhuje, aby sa program s rozpočtom 229 mil. EUR zameral na podporu lepšieho pochopenia fungovania EÚ, jej spoločných hodnôt, dejín a kultúry.

Program umožní ľuďom, aby sa prostredníctvom debát a diskusií o dosahu EÚ na ich každodenný život zapojili do občianskych aktivít.

Jedným príkladom tohto úsilia je program partnerstiev medzi mestami. Tento program poskytuje financovanie pri vytváraní sietí medzi mestami a pomáha pri rozvoji spoločných miestnych projektov.

Presadzovanie práv občanov

Zvyšovanie povedomia je súčasťou prístupu Komisie, ktorý je zameraný na rešpektovanie práv občanov v celej Únii. Komisia sa okrem toho usiluje o ich účinné presadzovanie a zjednodušenie ich uplatňovania v praxi.

V správe o občianstve z roku 2010 DeutschEnglishfrançais sa identifikovali hlavné prekážky, ktorým ľudia čelia pri uplatňovaní svojich práv. V správe sa taktiež navrhlo 25 opatrení, ktoré by EÚ mala prijať v záujme ich odstránenia.

Mnohé z nich sa v súčasnosti realizujú. Napríklad tento týždeň Komisia predložila návrh DeutschEnglishfrançais na posilnenie práva na konzulárnu ochranu v zahraničí. V ďalšom návrhu DeutschEnglishfrançais sa odporúčajú spôsoby, ako vyriešiť cezhraničné problémy v oblasti dane z dedičstva.

Čo je občianstvo EÚ?

Každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť jednej z krajín EÚ, je zároveň občanom Únie. Okrem národných práv majú občania členských štátov k dispozícii dodatočné práva, ktoré im vyplývajú zo základných zmlúv EÚ a Charty základných práv EÚ English .

Vďaka občianstvu EÚ majú ľudia právo na život, prácu, cestovanie a nakupovanie v ktoromkoľvek z 27 členských štátov.

Viac o vašich právach občana EÚ

2013 – Európsky rok občianstva DeutschEnglishfrançais

Ako uľahčiť život občanov DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy