Kruimelpad

Ken je rechten! - 27/12/2012

Je moet je rechten als EU-burger kennen om er gebruik van te maken.

Veel mensen weten niet genoeg over hun rechten als EU-burger en maken er dan ook te weinig gebruik van. In 2010 bleek bij een enquête Englishfrançais maar 43% wat aan te kunnen vangen met de term "burger van de Europese Unie" en bijna de helft zegt niet goed op de hoogte te zijn over zijn rechten.

Het EU-programma Europa voor de burger DeutschEnglishfrançais is er om mensen meer vertrouwd te maken met hun rechten en hun een gevoel van Europese identiteit te geven.

Het lopende zevenjarenprogramma eindigt in 2013. Voor de volgende editie, die tot 2020 loopt, wil de Europese Commissie 229 miljoen euro uittrekken. Het accent zal liggen op een beter begrip van de EU en haar gezamenlijke waarden, geschiedenis en cultuur.

Er zal ook geld gaan naar evenementen zoals debatten en discussies over het belang van de EU in ons dagelijks leven.

Een voorbeeld is de ondersteuning van de jumelage van steden en gemeenten. Netwerken tussen gemeenten helpen bij de ontwikkeling van gezamenlijke lokale projecten.

De rechten van de burger verdedigen

Mensen meer vertrouwd maken met hun rechten als EU--burger is natuurlijk niet voldoende. Zij moeten die rechten ook gemakkelijk kunnen uitoefenen en desnoods afdwingen.

In een verslag over burgerschap DeutschEnglishfrançais van 2010 worden de belangrijkste problemen opgesomd waarmee mensen daarbij te maken krijgen, en een rist maatregelen die de EU moet nemen om deze op te lossen.

Aan veel van die maatregelen wordt al gewerkt. Zo heeft de Commissie deze week nog een voorstel DeutschEnglishfrançais ingediend om het recht op consulaire bescherming in het buitenland beter te waarborgen. Er lig ook een voorstel DeutschEnglishfrançais op tafel om problemen met buitenlandse successierechten op te lossen.

Wat houdt het Europees burgerschap in?

Iedere burger van een EU-land is ook een EU-burger, en beschikt dus, naast zijn rechten in zijn eigen land, over extra rechten die zijn vastgesteld in de Europese verdragen en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie English .

Dankzij het EU-burgerschap kunt u wonen, werken, reizen en winkelen in de 27 EU-landen alsof u in uw eigen land bent.

Meer over uw rechten als EU-burger

2013 – Europees jaar van de burger DeutschEnglishfrançais

Het leven van de mensen vereenvoudigen DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links