Διαδρομή πλοήγησης

Ευαισθητοποίηση των πολιτών για τα δικαιώματά τους - 27/12/2012

Αν κατανοήσουμε τα δικαιώματα που έχουμε ως πολίτες της ΕΕ, όπως π.χ. το δικαίωμα να ζούμε και να εργαζόμαστε σε οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης, θα μπορούμε και να αξιοποιούμε τις δυνατότητες που αυτά μας προσφέρουν.

Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν πλήρως τα δικαιώματα που έχουν ως πολίτες μιας χώρας της ΕΕ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αξιοποιούν πλήρως τα δικαιώματα αυτά. Έρευνα του 2010 Englishfrançais έδειξε ότι μόνον το 43% των πολιτών γνωρίζουν τι σημαίνει "πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης” και σχεδόν οι μισοί λένε πως “δεν είναι καλά ενημερωμένοι” σχετικά με τα δικαιώματά τους.

Το πρόγραμμα της ΕΕ "Η Ευρώπη για τους Πολίτες" DeutschEnglishfrançais έχει ως στόχο να βοηθήσει τους πολίτες να γνωρίσουν τα δικαιώματά τους. Το πρόγραμμα προσβλέπει επίσης στην προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Το τρέχον επταετές πρόγραμμα λήγει το 2013. Για τον επόμενο γύρο χρηματοδοτήσεων, που θα έχει ορίζοντα το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να εστιαστεί ο προϋπολογισμός (ύψους 229 εκατ. ευρώ) στην καλύτερη κατανόηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κοινών στοιχείων όσον αφορά τις αξίες, την ιστορία και τον πολιτισμό των χωρών μελών της.

Θα χρηματοδοτηθεί επίσης η συμμετοχή των πολιτών σε δραστηριότητες, όπως δημόσιες συζητήσεις για το πώς επηρεάζει η ΕΕ την καθημερινή τους ζωή.

Ένα παράδειγμα είναι η στήριξη που παρέχει το πρόγραμμα για την αδελφοποίηση πόλεων: χρηματοδοτεί τη δικτύωση των δημοτικών αρχών και τις βοηθά να αναπτύσσουν από κοινού προγράμματα τοπικού χαρακτήρα.

Στήριξη των δικαιωμάτων των πολιτών

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης εντάσσονται στο πλαίσιο της προσέγγισης που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη των δικαιωμάτων των πολιτών σε όλη την Ένωση, παράλληλα με την αποτελεσματική τους ενίσχυση και την απλούστευση της άσκησής τους στην πράξη.

Σε έκθεση του 2010 με θέμα την ευρωπαϊκή ιθαγένεια DeutschEnglishfrançais αναφέρονται τα κύρια εμπόδια που συναντούν οι πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων τους καθώς και 25 μέτρα που θα πρέπει να λάβει η ΕΕ για την άρση των εμποδίων αυτών.

Πολλά από τα μέτρα αυτά έχουν ήδη ληφθεί. Για παράδειγμα, αυτήν την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση DeutschEnglishfrançais για την ενίσχυση του δικαιώματος της προξενικής προστασίας στο εξωτερικό. Σε άλλη πρότασή DeutschEnglishfrançais της συνιστά τρόπους επίλυσης διασυνοριακών προβλημάτων για τον φόρο κληρονομιάς.

Τι είναι η ευρωπαϊκή ιθαγένεια;

Κάθε υπήκοος χώρας της ΕΕ είναι ταυτόχρονα και πολίτης της Ένωσης. Εκτός από τα πλεονεκτήματα που τους δίνει η εθνική τους υπηκοότητα, οι πολίτες της ΕΕ έχουν κάποια επιπλέον δικαιώματα που κατοχυρώνονται από τις Συνθήκες της ΕΕ και από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ English

Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια δίνει στους πολίτες το δικαίωμα να ζουν, να εργάζονται, να ταξιδεύουν και να κάνουν αγορές σε οποιαδήποτε από τις 27 χώρες της ΕΕ, σαν να ήταν στη δική τους χώρα.

Περισσότερα για τα δικαιώματα που έχετε ως πολίτης της ΕΕ

2013 – Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών DeutschEnglishfrançais

Διευκολύνοντας τη ζωή των πολιτών DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι