Sökväg

Det behövs fler kvinnor i näringslivstoppen anser EU-kommissionen.

Det är inte bara en rättevisefråga att kvinnor ska kunna få toppjobb i näringslivet i EU. Det är dessutom bra för konkurrenskraften. Studier English visar nämligen att mer jämställda företag går bättre än de mer mansdominerade konkurrenterna.

Men förändringarna i företagsledningarna går långsamt. I dag är 14 procent av styrelseledamöterna kvinnor English i de största börsnoterade företagen i EU – jämfört med 12 procent 2010. Med den takten skulle det ta runt 40 år innan det är något så när jämställt i företagen.

De flesta i EU vill dock se förändringar. Nästan nio av tio English anser att det ska finnas lika många män som kvinnor på toppjobb i näringslivet (med samma meriter). Tre av fyra är för lagstiftning om jämställdhet i bolagsstyrelser.

Därför föreslår EU-kommissionen nu åtgärder för att komma till rätta med ojämlikheten. Man föreslår t.ex. ett minimimål på40 procent för det underrepresenterade könet bland styrelseledamöter utan verkställande roll i de största börsnoterade företagen i EU.

Målet DeutschEnglishfrançais gäller bara börsnoterade företag med minst 250 anställda och en årsomsättning på minst 50 miljoner euro globalt. Det rör cirka 5 000 företag.

Statliga företag eller företag där staten är en storägare (och har stort inflytande) ska uppnå målet till 2018.

Företag som inte lever upp till målet på 40 procent blir måste tillämpa tydliga och könsneutrala kriterier vid tillsättningar och ska välja kandidater utifrån deras kvalifikationer och meriter. Om det finns två lika meriterade kandidater ska man välja det underrepresenterade könet, vilket i de flesta fall skulle bli en kvinna.

Reglerna är tidsbegränsade och upphör att gälla 2028 när en rättvis könsfördelning ska vara uppnådd.

Företagen blir också skyldiga att fastställa egna mål för jämställdhet bland verkställande styrelseledamöter till 2020 (2018 för statliga företag). Det gäller alltså de styrelseledamöter som också leder företagets dagliga verksamhet.

Länderna ansvarar för att besluta om sanktioner mot bolag som inte uppfyller EU-målen.

Länder som redan har effektiva system för jämställdhet får behålla dem. De får dessutom införa åtgärder som går utöver EU:s mål.

I Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Spanien och Österrike finns redan regler för jämnare könsfördelning i bolagsstyrelser.

Man hoppas att fler kvinnor på höga poster ska uppmuntra fler kvinnor att söka sig ut på arbetsmarknaden och att kvinnors kompetens ska utnyttjas bättre.

Vad händer nu?

Förslaget ska diskuteras i ministerrådet och Europaparlamentet (som flera gånger efterlyst lagstiftning i frågan).

Läs mer om jämn könsfördelning på beslutsfattande positioner Deutsch (de) English (en) français (fr)

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar