Navigacijska pot

V upravnih odborih družb naj bi poslej sedelo vsaj 40 % žensk - 14/11/2012

EU želi največja evropska podjetja primorati, da bi zagotovila enakopravno zastopanost spolov v upravnih odborih.

Umakniti ženskam ovire na poti do najvišjih položajev v podjetjih ni samo stvar pravičnosti, ampak koristi tudi evropski konkurenčnosti. Raziskave English namreč kažejo, da so družbe z odbori, v katerih sta oba spola uravnoteženo zastopana, precej uspešnejše od tekmecev.

Vendar se spremembe v vodstvu podjetij dogajajo prepočasi. Danes je med člani upravnih odborov največjih evropskih podjetij, ki kotirajo na borzi, 14 % žensk English , medtem ko je leta 2010 ta delež znašal 12 %. Če bo napredek še naprej tako počasen, bomo v Evropi dosegli uravnoteženo zastopanost spolov v upravnih odborih šele čez 40 let.

Tudi evropski prebivalci so mnenja, da je treba ukrepati. Skoraj 90 % vprašanih English meni, da bi morale biti ženske enakopravno zastopane na najvišjih položajih v gospodarstvu, če imajo seveda enakovredne kvalifikacije. Približno 75 % se jih strinja, da je treba uravnoteženo zastopanost spolov v upravah družb uveljaviti z zakonskimi ukrepi.

Evropska komisija je zato predlagala ukrepe za odpravo neenakosti. Postavila je tudi najnižji cilj, t.j. med neizvršnimi člani upravnih odborov največjih družb, ki kotirajo na evropskih borzah, bo moral biti delež slabše zastopanega spola poslej vsaj 40.-odstoten.

Ukrepi DeutschEnglishfrançais bodo veljali samo za podjetja, ki kotirajo na borzi ter imajo vsaj 250 zaposlenih in letni svetovni promet v višini več kot 50 milijonov evrov, tj. približno 5 000 evropskih družb.

Državna podjetja ali podjetja, v katerih ima država pomemben interes (in vpliv), bodo cilj morala izpolniti do leta 2018.

Družbe, ki še ne dosegajo predpisanega cilja, bodo morale uporabiti jasna in do spola nepristranska merila ter kandidate izbrati na podlagi njihovih kvalifikacij in izkušenj. Če bosta dva kandidata enako ustrezna, bo treba prednost dati slabše zastopanemu spolu, ki je v večini primerov ženski.

Ukrep bo začasen in bo samodejno prenehal veljati leta 2028, ko naj bi predvidoma dosegli uravnoteženo zastopanost spolov.

Podjetja bodo morala sama določiti tudi cilje za doseganje uravnotežene zastopanosti spolov med izvršnimi direktorji do leta 2020 (do leta 2018 za podjetja v državni lasti). Izvršni direktorji so člani upravnega odbora, ki so odgovorni tudi za vsakdanje vodenje podjetja.

Države članice EU bodo določile kazni za podjetja, ki bodo kršila pravila EU.

Države, ki že imajo v veljavi ukrepe za doseganje enakosti spolov, jih bodo še naprej lahko uporabljale, uvedejo lahko tudi ukrepe, ki postavljajo višje cilje kot ukrepi EU.

Med državami, ki že imajo predpise o enaki zastopanosti spolov v upravnih odborov, so poleg Slovenije še Avstrija, Italija, Belgija, Nizozemska, Francija, Španija, Portugalska, Danska, Finska in Grčija.

EU kot zgled

Predlagani ukrepi bodo ženske spodbudili k ambicioznejši poklicni poti in podjetjem pomagali resnično izkoristiti vse znanje njihovih zaposlenih žensk.

O predlogu bodo zdaj razpravljale države EU in Evropski parlament, ki je že večkrat pozval k uvedbi takšne zakonodaje.

Več o enakosti spolov na vodilnih položajih Deutsch (de) English (en) français (fr)

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave