Navigačný riadok

Ženy na vrcholových pozíciách: cieľom je 40 % zastúpenie - 14/11/2012

V návrhu sa určujú ciele pre najväčšie spoločnosti ako dosiahnuť rovnomernejšie zastúpenie mužov a žien v ich vrcholových orgánoch.

Zabezpečenie toho, aby ženy mali rovnaké šance vypracovať sa na vrcholové pozície, ako majú muži, je nielen spravodlivé, ale zároveň to posilňuje konkurencieschopnosť Európy. Zo štúdií English vyplýva, že spoločnosti s vyrovnanejším zastúpením oboch pohlaví majú lepšie výsledky ako ich konkurenti.

Zmeny na vrcholových pozíciách sú však pomalé. Napríklad v porovnaní s rokom 2010, keď podiel žien v riadiacich orgánoch najväčších verejne obchodovateľných spoločností v EÚ predstavoval 12 %, sa ich podiel zvýšil len na súčasných približne 14 % English . Týmto tempom by dosiahnutie približne rovnovážneho zastúpenia trvalo okolo 40 rokov.

Európania sú presvedčení, že sa to musí zmeniť. Takmer 9 z 10 opýtaných English sa vyjadrilo, že ženy by mali byť rovnako zastúpené na vrcholových pozíciách podnikov (za predpokladu rovnakých kvalifikácií). Približne 75 % respondentov by uvítalo právne predpisy upravujúce rovnaké zastúpenie v riadiacich orgánoch spoločností.

V reakcii na uvedené zistenia Komisia navrhuje opatrenia na odstránenie tejto nerovnováhy. Navrhuje sa minimálne 40-percentný podiel členov menej zastúpeného pohlavia v nevýkonných riadiacich orgánoch najväčších spoločností, ktorých akcie sa obchodujú na európskych burzách.

Opatrenie DeutschEnglishfrançais by sa vzťahovalo len na verejne obchodovateľné spoločnosti s 250 alebo viac zamestnancami a s celosvetovým ročným obratom prevyšujúcim 50 miliónov EUR, teda celkovo približne na 5 000 spoločností.

Spoločnosti s podstatnou majetkovou účasťou (alebo vplyvom na riadenie) štátu budú musieť navrhovaný cieľ dosiahnuť do roku 2018.

Spoločnosti, ktoré nedosahujú 40-percentný limit, budú musieť uplatňovať jasné, rodovo neutrálne pravidlá a vyberať kandidátov na základe ich kvalifikácií a skúseností. V prípade 2 kandidátov rozdielnych pohlaví s rovnakými kvalifikáciami by sa mal uprednostniť kandidát menej zastúpeného pohlavia – vo väčšine prípadov to bude žena.

Opatrenie bude mať dočasný charakter – jeho platnosť automaticky uplynie v roku 2028, kedy sa očakáva dosiahnutie rovnováhy zastúpenia oboch pohlaví.

Spoločnosti si takisto budú musieť stanoviť vlastné ciele, pokiaľ ide o zrovnoprávnenie zastúpenia mužov a žien v riadiacich funkciách do roku 2020 (2018 pre spoločnosti s majetkovou účasťou štátu). Týka sa to členov riadiacich orgánov, ktorí sa priamo podieľajú na každodennom riadení spoločností.

Vlády by mali rozhodnúť o sankciách pre spoločnosti, ktoré navrhované opatrenia EÚ nedodržia.

Krajiny, ktoré už uplatňujú účinné systémy na dosiahnutie rodovej rovnosti, ich budú môcť uplatňovať bez zmien. Takisto sa povoľuje zavedenie opatrení, ktoré idú nad rámec návrhu EÚ.

Belgicko, Francúzsko, Taliansko, Holandsko, Španielsko, Portugalsko, Fínsko, Grécko, Rakúsko a Slovinsko už takéto pravidlá uplatňujú.

Zvýšenie motivácie

Sprístupnenie vrcholových pozícií ženám, ich povzbudí k tomu, aby sa aktívnejšie zapájali a aby boli dlhšie ekonomicky aktívne, čo prispeje k rastu miery zamestnanosti žien a plnému využitiu ich schopností.

Návrh musia teraz schváliť členské štáty a Európsky parlament (ktorý opakovane požadoval takýto legislatívny návrh).

Viac o rodovej rovnosti na riadiacich pozíciách Deutsch (de) English (en) français (fr)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy