Ścieżka nawigacji

Co najmniej 40 proc. kobiet w zarządach spółek - 14/11/2012

W nowym wniosku legislacyjnym Komisja Europejska określiła cele dotyczące osiągnięcia większej równowagi płci w zarządach największych europejskich spółek.

Zapewnienie kobietom dostępu do stanowisk kierowniczych jest nie tylko sprawiedliwe, ale i z korzyścią dla konkurencyjności europejskiej gospodarki. Jak wynika z przeprowadzonych badań English , firmy, w których proporcje kobiet i mężczyzn na najwyższych stanowiskach są bardziej wyrównane, przynoszą większe zyski.

Jednak zmiany w tym względzie zachodzą zbyt wolno. Dla przykładu obecnie kobiety stanowią 14 proc. członków zarządów English największych europejskich firm notowanych na giełdach, a w 2010 r. odsetek ten wynosił niewiele mniej, bo 12 proc. Przy tym tempie wzrostu osiągnięcie równowagi zajęłoby firmom aż 40 lat.

Europejczycy są zgodni co do tego, że trzeba to zmienić. Prawie 9 z 10 English respondentów twierdzi, że kobiety powinny być obecne na najwyższych stanowiskach w biznesie w takim samym stopniu jak mężczyźni (jeżeli mają takie same kwalifikacje). Trzech na czterech respondentów opowiada się za wprowadzeniem przepisów w sprawie równowagi między kobietami i mężczyznami w zarządach spółek.

W odpowiedzi Komisja przedstawiła projekt dyrektywy mającej zmienić te proporcje. Nowe przepisy wyznaczałyby minimalny cel na poziomie 40 procentowego udziału niedostatecznie reprezentowanej płci wśród dyrektorów niewykonawczych największych spółek notowanych na europejskich giełdach.

Przepisy te DeutschEnglishfrançais dotyczyłyby tylko firm notowanych na giełdzie, które zatrudniają więcej niż 250 pracowników i mają ponad 50 mln euro rocznego światowego obrotu – mowa tu o około 5 tys. firm łącznie.

Firmy państwowe lub te, w których władze publiczne mają znaczne udziały finansowe (powiązane z wpływem na decyzje), musiałyby osiągnąć ten cel do 2018 r.

Spółki, w których odsetek ten będzie poniżej 40 procentowego progu, miałyby obowiązek stosowania jasnych, neutralnych neutralne pod względem płci standardów i dokonywania wyboru kandydatów według ich kwalifikacji i zasług. W przypadku dwóch kandydatów z równoważnymi kwalifikacjami pierwszeństwo powinno zostać przyznane osobie płci niedostatecznie reprezentowanej, którą najczęściej jest kobieta.

Proponowane środki miałyby charakter tymczasowy – automatycznie wygasłyby w 2028 r., kiedy to powinien zostać osiągnięty wytyczony cel w zakresie równowagi płci.

Przedsiębiorstwa miałyby również obowiązek wyznaczyć do 2020 r. swoje własne cele w zakresie osiągnięcia zrównoważonych pod względem płci proporcji w obsadzie stanowisk dyrektorów wykonawczych do 2020 r.(do 2018 r. wymóg ten musiałyby spełnić zarządy spółek skarbu państwa). Są to członkowie zarządu, którzy jednocześnie odgrywają kluczową rolę w codziennym prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Państwa członkowskie będą musiały ustanowić odpowiednie sankcje, które będą nakładane na spółki naruszające unijne przepisy.

Kraje dysponujące już skutecznymi systemami osiągania równości płci będą mogły je zachować. Mogą również wprowadzać środki wybiegające poza propozycje unijne.

Belgia, Francja, Włochy, Holandia, Hiszpania, Portugalia, Dania, Finlandia, Grecja, Austria i Słowenia już wprowadziły instrumenty prawne umożliwiające promowanie równości płci w zarządach spółek.

Większa motywacja

Większy dostęp kobiet do wysokich stanowisk będzie stanowił dla nich zachętę do wchodzenia na rynek pracy i pozostawania na nim. Przyczyni się to do podniesienia wskaźnika zatrudnienia kobiet i lepszego wykorzystania ich kwalifikacji.

Wniosek zostanie teraz przekazany rządom państw UE i Parlamentowi Europejskiemu (który wielokrotnie wzywał do przyjęcia przepisów w tym zakresie).

Więcej informacji na temat równości kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych Deutsch (de) English (en) français (fr)

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki