Navigācijas ceļš

Priekšlikumā izvirzīti mērķi Eiropas lielākajiem uzņēmumiem, lai panāktu dzimumu līdztiesību to valdēs.

Tas, ka sievietēm ir iespēja ieņemt vadošos amatus ir ne tikai godīgi, bet arī izdevīgi Eiropas ekonomikas konkurētspējai. Pētījumi English liecina, ka uzņēmumi, kur abu dzimumu īpatsvars ir samērīgs, pārspēj savus konkurentus.

Tomēr pārmaiņas vadošā personāla sastāvā nav bijušas gana straujas. Piemēram, šobrīd sievietes sastāda apmēram 14 % English no ES lielāko biržā kotēto uzņēmumu valdes locekļiem English salīdzinājumā ar 12 % 2010. gadā. Tādā tempā uzņēmumiem vajadzēs 40 gadus, lai pietuvotos līdzsvaram.

Eiropieši ir vienisprātis, ka šajā sakarā kaut kas ir jādara. Lielais vairums (turpat deviņi no desmit English ) uzskata, ka sievietēm (tad, ja viņu kvalifikācija ir līdzvērtīga) ir jābūt vienādi pārstāvētām uzņēmumu vadošajos amatos. Turklāt trīs ceturtdaļas pilsoņu iestājas par likumdošanu, kas regulētu dzimumu līdztiesību uzņēmumu valdēs.

Līdz ar to Komisija ierosina pasākumus, lai šis samērs tiktu sasniegts. Attiecīgie pasākumi paredzētu mērķi panākt, ka vismaz 40 % lielāko Eiropas biržās kotēto uzņēmumu valdes locekļu bez izpildpilnvarām ir mazākumā esošā dzimuma pārstāvji.

Šie pasākumi DeutschEnglishfrançais attiektos vienīgi uz biržā kotētajiem uzņēmumiem ar darbinieku skaitu 250 un vairāk un kopējo visā pasaulē gūto gada apgrozījumu vairāk par 50 miljoniem eiro. Kopā tādi ir apmēram 5000 uzņēmumu.

Valsts uzņēmumiem vai tiem, kuros valstij ir pietiekami liela akciju daļa (un ietekme), šis mērķis būtu jāsasniedz līdz 2018. gadam.

Uzņēmumiem, kuros 40 % mērķis nav sasniegts, būtu jāpiemēro skaidri, dzimumneitrāli standarti un kandidāti jāizvēlas, pamatojoties uz viņu kvalifikāciju un nopelniem. Divu vienādi kvalificētu kandidātu gadījumā priekšroka būtu dodama nepietiekami pārstāvētajam dzimumam, kurš, visticamāk, būtu sieviete.

Šie pasākumi tiktu paredzēti uz laiku, un 2028. gadā, kad, kā sagaidāms, tiktu sasniegts dzimumu līdzsvars, tie automātiski zaudētu spēku.

Uzņēmumiem būtu arī pienākums izvirzīt pašiem savus mērķus, lai līdz 2020. gadam sasniegtu līdzsvarotu dzimumu pārstāvību izpilddirektoru amatos (valsts uzņēmumiem šie mērķi būtu jāizvirza līdz 2018. gadam). Runa ir par tiem valdes locekļiem, kuri tajā pašā laikā ieņem augstus amatus uzņēmuma ikdienas darba vadīšanā.

Savukārt valdībām būtu jānosaka sankcijas uzņēmumiem, kuri pārkāpj ES standartus.

Valstis, kur ieviestas efektīvas sistēmas dzimumu līdztiesības nodrošināšanai, varētu tās paturēt. Tās varētu ieviest arī pasākumus, kas būtu iedarbīgāki par ES pasākumiem.

Beļģijā, Francijā, Itālijā, Nīderlandē, Spānijā, Portugālē, Dānijā, Somijā, Grieķijā, Austrijā un Slovēnijā jau ir noteikumi, kuru mērķis ir veicināt dzimumu vienlīdzību uzņēmumu valdēs.

Piemērs

Iespējas ieņemt vadošus amatus pamudinās vairāk sieviešu ienākt un palikt darba tirgū, tā uzlabojot sieviešu nodarbinātības rādītājus un nodrošinot viņu prasmju izmantojumu pilnā mērā.

Priekšlikumu tagad nosūtīs ES valdībām un Eiropas Parlamentam (kurš vairākkārt ir norādījis uz šādas likumdošanas nepieciešamību).

Vairāk par dzimumu līdztiesību vadošajos amatos Deutsch (de) English (en) français (fr)

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites