Naršymo kelias

Pasiūlymu nustatyti tikslai didžiausioms Europos įmonėms savo valdybose siekti lyčių lygybės.

Užtikrinti, kad moterims būtų sudarytos aiškios sąlygos siekti aukščiausių pareigų, ne tik sąžininga, bet ir gerai Europos ekonomikos konkurencingumui. Tyrimai English rodo, kad įmonių, kuriose lyčių pusiausvyra didesnė, veiklos rezultatai geresni nei konkurenčių.

Vis dėlto su vadovų pareigomis susiję pokyčiai vyksta lėtai. Pavyzdžiui, didžiausių ES įmonių, kurių akcijomis prekiaujama biržoje, valdybose moterys sudaro apie 14 % narių English , palyginti su 12 % 2010 m. Tokiu tempu pusiausvyrai pasiekti prireiks apie 40 metų.

Visi Europoje sutinka, kad kažką reikia daryti. Beveik 9 iš 10 English teigia, kad moterų verslo įmonių vadovybėje turėtų būti tiek pat kiek vyrų (jei jų kvalifikacija vienoda). Beveik trys iš keturių pritaria, kad būtų priimti teisės aktai dėl lyčių pusiausvyros įmonių valdybose.

Į tai reaguodama Europos Komisija siūlo atitinkamų priemonių. Būtų nustatytas minimalus tikslas – pasiekti, kad didžiausiose įmonėse, įtrauktose ES biržų prekybos sąrašus, 40 %priežiūros funkcijas vykdančių valdybos narių sudarytų tos lyties atstovai, kurių valdyboje mažiau.

Šios priemonės DeutschEnglishfrançais būtų taikomos tik toms į biržos prekybos sąrašus įtrauktoms įmonėms, kuriose dirba ne mažiau kaip dirba 250 ir kurių metinė veiklos visame pasaulyje apyvarta didesnė kaip 50 mln. eurų. Tokių įmonių yra apie 5000.

Valstybinės įmonės ir tos bendrovės, kuriose vyriausybės turi didelių finansinių interesų (ir įtakos) minėtą tikslą turėtų pasiekti iki 2018 m.

Įmonės, nepasiekusios 40 % tikslo, turėtų taikyti aiškius, lyčių požiūriu nešališkus standartus ir atrinkti kandidatus pagal jų kvalifikaciją ir nuopelnus. Jei dviejų kandidatų kvalifikacija vienoda, prioritetas turėtų būti teikiamas tos lyties atstovui, kurių yra mažiau, – dauguma atvejų tai būtų moteris.

Minėtos priemonės būtų laikinos, jų galiojimas automatiškai pasibaigtų 2028 m. Iki tada tikimasi pasiekti lyčių pusiausvyrą.

Taip pat būtų reikalaujama, kad įmonės nusistatytų tikslus iki 2020 m. pasiekti vykdomuosius įgaliojimus turinčių valdybos narių lyčių pusiausvyrą (iki 2018 m. valstybinėms įmonėms). Tai valdybos nariai, einantys svarbiausias įmonės valdymo pareigas.

ES standartus pažeidžiančioms įmonėms vyriausybės turėtų taikyti sankcijas.

Šalys, kuriose jau veikia lyčių lygybės užtikrinimo sistemos, jas galėtų išsaugoti. Jos taip pat gali imtis platesnių nei numato ES priemonių.

Belgijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Nyderlanduose, Ispanijoje, Portugalijoje, Danijoje, Suomijoje, Graikijoje, Austrijoje, Slovėnijoje jau galioja lyčių pusiausvyros įmonių valdybose skatinimo taisyklės.

Patraukti pavyzdžiu

Atvėrus moterims kelius į aukščiausiuosius postus daugiau jų bus paskatinta pradėti dirbti, todėl didės moterų užimtumas, o jų gebėjimai teiks visapusišką naudą.

Pasiūlymas dabar bus pateiktas svarstyti ES šalių vyriausybėms ir Europos Parlamentui (jis ne kartą ragino parengti šiuos teisės aktus).

Daugiau apie lyčių pusiausvyrą vadovaujamose pareigose. Deutsch (de) English (en) français (fr)

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos