Navigációs útvonal

A Bizottság célértékeket javasol, hogy javuljon a nemek közötti egyensúly Európa legnagyobb vállalatainak igazgatótanácsaiban.

Gondoskodni kell arról, hogy a nők is ugyanolyan eséllyel tölthessenek be vezetői tisztséget, mint a férfiak – ez nemcsak a méltányosság szempontjából fontos, hanem Európa versenyképességének növelése érdekében is. Több tanulmány English is alátámasztja, hogy azok a vállalatok, amelyek vezetőtestületében kiegyensúlyozottabb a nemek aránya, jobban teljesítenek versenytársaiknál.

De a vállalatok felső szintjein nagyon lassú a változás. Az EU legnagyobb tőzsdei vállalatainak igazgatótanácsában például a nők aránya jelenleg 14% English , tehát alig haladja meg a 2010-ben jegyzett 12%-ot. Ha a nők aránya a vállalatok vezetőtestületében csak ilyen ütemben nő, több mint 40 évig fog tartani, míg kialakul a kívánt egyensúly.

Az európaiak egyetértenek abban, hogy tenni kell valamit az ügyben. 10-ből csaknem 9-en English úgy gondolják, hogy a nőknek (azonos képesítést és szakmai tapasztalatot alapul véve) a férfiakkal egyenlő arányban kellene betölteniük vezető tisztséget. 4-ből 3-an pedig támogatják, hogy jogszabály írja elő a nemek arányát a vállalati igazgatótanácsokban.

A Bizottság ezért intézkedéseket javasol az egyensúly kialakulásának elősegítésére. Ha a javaslat megvalósul, az Európa tőzsdéin jegyzett legnagyobb vállalatok igazgatótanácsainak nem ügyvezetői tisztséget betöltő tagjai körében az alulreprezentált nemnek legalább40%-ban kell képviseltetnie magát.

Az intézkedések DeutschEnglishfrançais csak azokra a tőzsdei vállalatokra vonatkoznak, amelyeknek 250 vagy annál több alkalmazottja van, és amelyeknek az összes éves bevétele meghaladja az 50 millió eurót – összesen mintegy ötezer ilyen vállalat működik az Európai Unióban.

Az állami tulajdonú vállalatoknak, illetve azoknak, amelyekben valamely állam jelentős pénzügyi részesedéssel (és befolyással) rendelkezik, 2018-ra kell teljesíteniük ezt a célt.

A javasolt jogszabály előírja, hogy a 40%-os küszöböt el nem érő vállalatoknak világos, a nemek szempontjából semleges normákat kell alkalmazniuk és a jelentkezők közül képesítés, szakmai tapasztalat és érdem alapján kell kiválasztaniuk a megfelelő személyt. Ha két jelentkező szakmai alkalmassága megegyezik, a vállalatnak az alulreprezentált nemet – tehát az esetek többségében a női jelentkezőt – kell előnyben részesítenie.

Átmeneti intézkedésekről van szó, amelyek 2028-ban automatikusan hatályukat vesztik. A cél az, hogy a nemek közötti egyensúly eddig az időpontig megvalósuljon.

Ami az ügyvezető igazgatókat illeti, a vállalatoknak saját célt kell kitűzniük annak érdekében, hogy 2020-ig (az állami vállalatok esetében 2018-ig) a nemek aránya kiegyensúlyozottabbá váljon. Azokról az igazgatótanácsi tagokról van itt szó, akik kulcsfontosságú szerepet töltenek be a vállalat napi irányításában.

A javaslat értelmében a tagállamok feladata lesz meghatározni a jogsértő vállalatokra alkalmazandó szankciókat.

Azok az országok, amelyek már életbe léptettek eredményes intézkedéseket a nemek közötti egyensúly elérésére, megtarthatják majd azokat. Sőt, olyan szabályokat is bevezethetnek, amelyek túlmennek az uniós rendelkezéseken.

Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban, Hollandiában, Spanyolországban, Portugáliában, Dániában, Finnországban, Görögországban, Ausztriában és Szlovéniában már érvényben vannak olyan előírások, amelyek a nők vállalati vezetőtestületeken belüli arányát hivatottak növelni.

Jó példát mutatnak

Ha elhárulnak az akadályok az elől, hogy vezetői tisztséget töltsenek be, a nők egyre nagyobb számban fognak belépni a munkaerőpiacra, hogy ott hosszú távon érvényesüljenek. Ez a gazdaság egészének alakulása szempontjából sem elhanyagolható, hiszen növekedni fog a foglalkoztatási arány a nők körében, és értékes gazdasági erőforrás hasznosul a készségeik és szakértelmük kamatoztatása révén.

A javaslatot az EU kormányai és az Európai Parlament tagjai egyaránt meg fogják vitatni. Az Európai Parlament egyébként már több alkalommal szorgalmazta ilyen irányú jogszabály előterjesztését.

Bővebben a nemek esélyegyenlőségéről a döntéshozói pozíciók tekintetében Deutsch (de) English (en) français (fr)

Kontrasztos megjelenítés Normál betűméret Legnagyobb betűméret Küldje el az oldalt ismerősének Oldal nyomtatása

 

Megtalálta-e a keresett információt?

Igen Nem

Milyen információt keresett?

Van-e észrevétele vagy javaslata a honlappal kapcsolatban?

Hasznos linkek