Cosán nascleanúna

Socraítear spriocanna do na gnólachtaí is mó san Eoraip comhionannas inscne a bhaint amach ar a gcuid bord.

Ní hamháin go bhfuil sé cóir bealach a chur ar fáil do mhná na poist is airde a bhaint amach, ach cuidíonn sé freisin le hiomaíochas gheilleagar na hEorpa. Tá sé tugtha le fios i dtaighde English a rinneadh le deireanas go n-éiríonn níos fearr le gnólachtaí a bhfuil cothroime inscne iontu ná gnólachtaí nach bhfuil.

Tá an t-athrú ag an mbarr ag tarlú ag ráta níos moille áfach. Mar shampla, is mná iad 14% de na comhaltaí boird English sna gnólachtaí is mó atá liostaithe go poiblí san AE i gcomparáid le 12% in 2010. Dá leanfaí an ráta sin ghlacfadh sé 40 bliain sula mbeadh gnólachtaí comhionannas inscne i bhfeidhm i ngnólachtaí.

Tá muintir na hEorpa ar aon tuairim nach mór beart a dhéanamh ina leith seo. Deir naonúr as deichniúr English gur cheart go mbeadh an choibhéis chéanna de mhná sna poist is airde in earnáil an ghnó (ach na cáilíochtaí céanna a bheith acu). Tá triúr as gach ceathrar i bhfabhar reachtaíochta a thabhairt isteach i leith comhionannas inscne ar bhoird gnólachtaí.

Molann an Coimisiún, dá bhrí sin, bearta a thabhairt isteach leis an éagothromas sin a leigheas. Shocródh na bearta sin sprioc íosta40% don inscne leis an ionadaíocht is lú maidir le comhaltaí neamhfheidhmiúcháin ar bhoird sna gnólachtaí is mó atá liostaithe ar stocmhalartáin na hEorpa.

Ní bheadh feidhm ag na bearta DeutschEnglishfrançais sin ach i leith gnólachtaí liostaithe a bhfuil 250 duine nó níos mó fostaithe acu agus a bhfuil breis agus €50 milliún de láimhdeachas domhanda bliantúil acu – sin timpeall 5 000 gnólacht san iomlán.

Bheadh ar chomhlachtaí stáit nó gnólachtaí a bhfuil scair shuntasach (agus tionchar) ag rialtais iontu na spriocanna a chomhlíonadh faoi 2018.

Aon ghnólacht a sháródh an sprioc 40% bheadh air caighdeáin shoiléire atá neodrach ó thaobh inscne de a chur i bhfeidhm agus iarrthóirí a roghnú bunaithe ar cháilíochtaí agus ar fhiúntas. Dá mbeadh na cáilíochtaí céanna ag beirt iarrthóirí thabharfaí tús áit don inscne leis an ionadaíocht is lú – mná i bhformhór na gcásanna.

Bearta sealadacha a bheadh iontu – thiocfadh deireadh leo in 2028 tráth a bhfuil súil go mbeidh comhionannas inscne bainte amach.

Bheadh ceangal ar ghnólachtaí a spriocanna féin a shocrú le hionadaíocht atá cothrom ó thaobh inscne de a bhaint amach i gcás stiúrthóirí feidhmiúcháin faoi 2020 (2018 i gcás comhlachtaí stáit). Sin comhaltaí boird a bhfuil poist thábhachtacha acu freisin i reáchtáil an ghnó ó lá go lá.

Bheadh freagracht ar na rialtais as pionóis a shocrú i gcás gnólachtaí a sháródh caighdeáin an AE.

Tíortha a bhfuil córais éifeachtacha i bhfeidhm acu cheana le comhionannas inscne a bhaint amach, d'fhéadfaidís na córais sin a choimeád. D'fhéadfaidís bearta breise a thabhairt isteach freisin a bheadh níos déine ná bearta an AE.

Tá rialacha maidir le comhionannas inscne a chur chun cinn ar bhoird gnólachtaí i bhfeidhm cheana sa Bheilg, sa Fhrainc, san Iodáil, san Ísiltír, sa Spáinn, sa Phortaingéil, sa Danmhairg, san Fhionlainn, sa Ghréig, san Ostair agus sa tSlóivéin.

Dea-shampla a thabhairt

Má thugtar níos mó deiseanna ar phoist shinsearacha do mhná, spreagfar tuilleadh ban dul isteach nó fanacht san fhórsa oibre, agus ardóidh na rátaí fostaíochta ban agus bainfear leas iomlán as a gcuid scileanna.

Cuirfear an togra ar aghaidh anois chuig rialtais an AE agus Parlaimint na hEorpa (a d'iarr an reachtaíocht sin cheana).

Tuilleadh eolais faoi chomhionannas inscne i bpoist chinnteoireachta Deutsch (de) English (en) français (fr)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links