Navigointipolku

Komissio ehdottaa pörssiyhtiöiden johtokuntiin 40 %:n sukupuolikiintiötä. Tavoitteena on saada suuryritysten johtoon tasapuolisesti kummankin sukupuolen edustajia.

EU:ssa toimivien yritysten johtokunnissa on seitsemän kertaa enemmän miehiä kuin naisia. Jotta tasa-arvo toteutuisi, naisten osuutta on syytä lisätä. Kyse ei ole vain oikeudenmukaisuudesta vaan myös EU:n kilpailukyvystä. Tutkimukset English osoittavat, että yritykset, joissa miehet ja naiset ovat tasapuolisemmin edustettuina, tekevät muita parempaa tulosta.

Tasa-arvokehitys on kuitenkin ollut hidasta. Esimerkiksi EU:n suurimpien julkisesti noteerattujen pörssiyhtiöiden johtokunnissa naisia on nykyisin noin 14 % English , kun vuonna 2010 naisten osuus oli 12 %. Tällä vauhdilla tasapainoon päästäisiin noin 40 vuodessa.

Yleinen mielipide kannattaa asiaan puuttumista. Noin 90 % EU-kansalaisista English katsoo, että naisten tulisi olla yhtä lailla edustettuina yritysten johtoportaassa kuin miesten, jos he ovat yhtä päteviä. Lainsäädäntöä, jolla tasapainotetaan johtokuntien sukupuolijakaumaa, kannattaa noin 75 % kansalaisista.

Komissio on nyt tehnyt ehdotuksen, jolla tilannetta pyritään korjaamaan. Se ehdottaa toimia, joilla velvoitetaan suurimmat pörssiyhtiöt pitämään huolta siitä, että niiden toimivaan johtoon kuulumattomista johtokunnan jäsenistä vähintään 40 % on aliedustettuna olevan sukupuolen edustajia.

Toimenpiteet DeutschEnglishfrançais koskisivat vain sellaisia Euroopan pörsseissä noteerattuja yrityksiä, joissa on vähintään 250 työntekijää ja joiden vuotuinen maailmanlaajuinen liikevaihto ylittää 50 miljoonaa euroa. Tällaisia yrityksiä on noin 5 000.

Valtio-omisteisille yrityksille esitetään tiukempaa aikataulua, sillä niiden olisi saavutettava 40 %:n tavoite jo vuoteen 2018 mennessä.

Yritykset, joissa tavoite ei toteudu, velvoitetaan käyttämään johtokuntanimityksissä selkeitä ja sukupuolineutraaleja kriteereitä ja valitsemaan jäsenet heidän pätevyytensä ja ansioidensa perusteella. Jos johtokuntaan on ehdolla kaksi yhtä pätevää ehdokasta, etusija olisi annettava aliedustettuna olevan sukupuolen edustajalle, eli useimmiten naiselle.

Suunnitteilla olevat toimenpiteet ovat voimassa väliaikaisesti vuoteen 2028, johon mennessä sukupuolijakauman uskotaan korjautuvan.

Yritykset velvoitetaan asettamaan omat tavoitteensa sukupuolijakaumasta myös sellaisten johtokunnan jäsenten osalta, jotka kuuluvat yrityksen toimivaan johtoon. Nämä tavoitteet olisi saavutettava samassa aikataulussa eli valtio-omisteisissa yhtiöissä vuoteen 2018 mennessä ja muissa pörssiyhtiöissä vuoteen 2020 mennessä.

EU-maat velvoitetaan määräämään seuraamuksia yrityksille, jotka eivät täytä EU-vaatimuksia.

Joissakin EU-maissa on jo käytössä sukupuolten tasa-arvoa edistäviä järjestelmiä, eivätkä nyt ehdotetut EU:n toimenpiteet vaikuta niihin. EU-maat voivat halutessaan asettaa myös niitä tiukempia velvoitteita.

Yritysten hallitusten sukupuolikiintiösääntöjä tai -suosituksia sovelletaan jo paitsi Suomessa myös Tanskassa, Alankomaissa, Belgiassa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Kreikassa, Portugalissa ja Sloveniassa.

Esimerkin voimalla eteenpäin

Mahdollisuus päästä johtotehtäviin kannustaa naisia tulemaan työmarkkinoille ja pysymään siellä. Naisten työllisyys paranee, ja naisten ammatillinen osaaminen saadaan yritysten käyttöön.

Komission ehdotus siirtyy seuraavaksi EU-maiden ministerien ja Euroopan parlamentin käsiteltäväksi. Parlamentti on useaan otteeseen toivonut alan sääntelyä.

Sukupuolten tasa-arvo päättävissä elimissä – lisätietoa Deutsch (de) English (en) français (fr)

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä