Διαδρομή πλοήγησης

Οι μεγαλύτερες εταιρείες της Ευρώπης θα πρέπει να επιδιώκουν την ισότητα των φύλων στα διοικητικά τους συμβούλια σύμφωνα με πρόταση της Επιτροπής.

Η διασφάλιση της επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών ως ανώτατων στελεχών δεν είναι απλώς δίκαιη αλλά και ορθή για την οικονομική ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Έχει αποδειχθεί βάσει μελετών English ότι οι εταιρείες με περισσότερο ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων έχουν καλύτερα αποτελέσματα από τους ανταγωνιστές τους.

Ωστόσο, η αλλαγή στα υψηλότερα κλιμάκια γίνεται με αργούς ρυθμούς. Για παράδειγμα, οι γυναίκες συμμετέχουν σήμερα σε ποσοστό 14% περίπου στα διοικητικά συμβούλια English των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών της ΕΕ – σε σχέση με 12% το 2010. Με τους ρυθμούς αυτούς θα χρειαστούν 40 περίπου χρόνια μέχρις ότου οι εταιρείες εξισορροπήσουν κάπως την κατάσταση.

Οι Ευρωπαίοι συμφωνούν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα. Σχεδόν 9 στους 10 English πιστεύουν ότι οι γυναίκες θα πρέπει να εκπροσωπούνται ισόρροπα μεταξύ των υψηλών στελεχών επιχειρήσεων (εφόσον διαθέτουν ισότιμα προσόντα) και 3 στους 4 τάσσονται υπέρ της θέσπισης νομοθεσίας για την ισόρροπη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών.

Ανταποκρινόμενη σ'αυτές τις απόψεις, η Επιτροπή προτείνει μέτρα για να διορθώσει την έλλειψη ισορροπίας. Τα μέτρα αναμένεται να θέτουν έναν ελάχιστο στόχο συμμετοχής των γυναικών, εκτός των εκτελεστικών διευθυντών, κατά 40% στα διοικητικά συμβούλια των μεγαλύτερων εταιρειών που είναι εισηγμένες στα χρηματιστήρια της Ευρώπης.

Τα μέτρα DeutschEnglishfrançais θα αφορούν μόνο τις εισηγμένες εταιρείες με 250 ή περισσότερους υπαλλήλους και ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από 50 εκατομμύρια σε παγκόσμιο επίπεδο – δηλαδή περίπου 5.000 εταιρείες συνολικά.

Οι κρατικές εταιρείες ή οι εταιρείες με σημαντική συμμετοχή (και επιρροή) του δημοσίου θα πρέπει να επιτύχουν τον στόχο μέχρι το 2018.

Από τις εταιρείες που βρίσκονται κάτω από τον στόχο του 40% θα ζητηθεί να εφαρμόζουν ξεκάθαρα και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια και να επιλέγουν υποψηφίους βάσει των προσόντων και της αξίας τους. Σε περίπτωση που 2 υποψήφιοι έχουν τα ίδια προσόντα, θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα στο φύλο που υποεκπροσωπείται - που στις περισσότερες φορές είναι γυναίκα.

Τα μέτρα θα είναι προσωρινά – θα πάψουν να ισχύουν το 2028, όταν αναμένεται ότι θα έχει επιτευχθεί ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.

Θα ζητηθεί επίσης από τις εταιρείες να καθορίσουν τους δικούς τους στόχους για την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των εκτελεστικών διευθυντών μέχρι το 2020 (το 2018 για τις κρατικές εταιρείες). Πρόκειται για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τα οποία κατέχουν ταυτόχρονα σημαντικές θέσεις στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας.

Οι κυβερνήσεις θα καθορίσουν κυρώσεις για τις εταιρείες που δεν θα συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ.

Οι χώρες που διαθέτουν αποτελεσματικά συστήματα προαγωγής της ισότητας των φύλων θα μπορούν να τα διατηρήσουν καθώς και να θεσπίσουν μέτρα που υπερβαίνουν τα μέτρα της ΕΕ.

Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Δανία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Αυστρία και η Σλοβενία εφαρμόζουν ήδη κανόνες για την ισόρροπη συμμετοχή των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών.

Παράδειγμα

Η δυνατότητα εξέλιξης σε διευθυντικές θέσεις θα ενθαρρύνει περισσότερες γυναίκες να ενταχθούν και να παραμείνουν στο εργατικό δυναμικό, με αποτέλεσμα τη βελτίωση των δεικτών της γυναικείας απασχόλησης και την πλήρη αξιοποίηση των προσόντων τους.

Η πρόταση θα διαβιβαστεί τώρα στις κυβερνήσεις της ΕΕ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (το οποίο έχει ζητήσει κατ'επανάληψη τη θέσπιση σχετικής νομοθεσίας).

Περισσότερα για την ισότητα των φύλων σε διευθυντικές θέσεις Deutsch (de) English (en) français (fr)

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι