Sti

Forslaget sætter mål for Europas største virksomheder om at opnå ligestilling i deres bestyrelser.

Det er ikke blot retfærdigt, men også godt for Europas økonomiske konkurrenceevne at sikre, at kvinder har mulighed for at indtage topstillinger Undersøgelser English viser, at virksomheder med en mere ligelig fordeling mellem kønnene klarer sig bedre end deres konkurrenter.

Men forandring i toppen går langsomt. For eksempel udgør kvinder omkring 14 % af virksomhedsbestyrelserne English i EU's største børsnoterede virksomheder – mod 12 % i 2010. Med denne hastighed ville det tage omkring 40 år, før virksomhederne kommer bare i nærheden af balance.

Europæerne er enige om, at der skal gøres noget. Næsten 9 ud af 10 English mener, at kvinder bør være ligeligt repræsenteret i virksomhedernes topstillinger (hvis de har samme kvalifikationer). Og omkring 3 ud af 4 er for lovgivning om ligestilling mellem kønnene i virksomhedsbestyrelser.

Derfor foreslår Kommissionen tiltag, der skal rette op på balancen. Forslaget vil fastsætte et mindstemål på 40 % af det underrepræsenterede køn blandt almene bestyrelsesmedlemmer i de største europæiske børsnoterede virksomheder.

Tiltagene DeutschEnglishfrançais vil kun gælde for børsnoterede virksomheder med 250 ansatte eller derover og med en årlig omsætning på verdensplan på over 50 millioner euro – i alt omkring 5 000 virksomheder.

Statsejede virksomheder eller virksomheder, som staten har en særlig økonomisk interesse i (og indflydelse på), skal nå målet inden 2018.

Virksomheder, der ligger under målet på 40 %, skal anvende klare kønsneutrale standarder og vælge kandidater efter deres kvalifikationer og færdigheder. Hvis to kandidater er lige kvalificerede, skal de vælge det underrepræsenterede køn – som i de fleste tilfælde vil være kvinder.

Tiltagene er midlertidige og ophører automatisk i 2028, hvor der forventes at være opnået balance mellem kønnene.

Virksomhederne vil også skulle fastsætte deres egne mål for balancen mellem kønnene blandt administrerende direktører inden 2020 (2018 for statsejede virksomheder). Det er bestyrelsesmedlemmer, der samtidigt indtager vigtige roller i virksomhedens daglige ledelse.

Medlemslandene får ansvaret for at fastsætte sanktioner over for virksomheder, der ikke overholder EU-standarderne.

Lande, der allerede har indført effektive systemer for at opnå kønsbalance, kan beholde deres ordninger. De kan også indføre foranstaltninger, der går længere end EU's tiltag.

Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Italien, Holland, Portugal, Slovenien, Spanien og Østrig har allerede regler, der skal fremme kønsbalancen i virksomhedsbestyrelser.

Et eksempel til efterfølgelse

Ved at åbne dørene til ledende stillinger tilskynder man flere kvinder til at komme ind og blive på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesfrekvensen blandt kvinder vil dermed stige, og vi vil få større udbytte af kvindernes kompetencer.

Forslaget skal nu vedtages af EU-landenes regeringer og Europa-Parlamentet (som gentagende gange har efterlyst lovgivning på området).

Mere om ligestilling mellem kønnene i lederstillinger Deutsch (de) English (en) français (fr)

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links