Навигационна пътека

Жените в управителните съвети на компании: целта е те да станат поне 40 % - 14/11/2012

В предложение са определени цели за равенство между половете в управителните съвети (УС) на най-големите европейски компании.

Създаването на условия жените да имат достъп до ръководни постове не е само справедливо, но е и полезно за конкурентоспособността на европейската икономика. Според проучвания English компаниите, в чиито ръководства балансът между половете е по-добър, постигат по-високи резултати от конкурентите си.

Промяната на върха обаче е бавна. Така например жените представляват около 14 % от членовете на УС English на най-големите котирани на борсата компании в ЕС в сравнение с 12 % през 2010 г. При това темпо ще са нужни около 40 години, за да могат компаниите да постигнат баланс.

Европейците са съгласни, че трябва да се вземат мерки. Почти всеки девети English смята, че жените трябва да бъдат представени в ръководствата на компаниите наравно с мъжете (при еднакви квалификации). Около три четвърти са „за“ законодателство за баланс между половете в ръководствата на компании.

В отговор на това Комисията предлага мерки за коригиране на дисбаланса. Те предвиждат определяне на минимално целево равнище от 40 % за участие на по-слабо представения пол като членове на УС без изпълнителни функции на най-големите компании, котирани на европейските фондови борси.

Мерките DeutschEnglishfrançais ще важат само за котирани на борсата компании с 250 или повече служители и над 50 млн. евро годишен оборот в световен мащаб – това са общо около 5000 компании.

Държавните компании или компаниите, в които държавата има значителен финансов дял (и влияние), ще трябва да постигнат тази цел до 2018 г.

От компаниите, които не са достигнали 40-процентното равнище, ще се изисква да прилагат ясни и необвързани с половата принадлежност стандарти и да се ръководят само от квалификациите и качествата на кандидатите. Ако двама кандидати са еднакво квалифицирани, приоритет трябва да има по-слабо представеният пол, който в повечето случаи е женският.

Мерките ще бъдат временни– техният срок изтича автоматично през 2028 г., когато се очаква да е постигнат баланс между половете.

От компаниите ще се изисква също така да определят свои собствени цели за постигане на баланс между мъжете и жените сред изпълнителните директори до 2020 г. (2018 г. за държавните компании). Изпълнителните директори са членове на УС, които едновременно с това играят ключова роля в ежедневното управление на компаниите.

Правителствата ще отговарят за определянето на санкции за компаниите, нарушаващи стандартите на ЕС.

Страните, които вече имат ефективни системи за постигане на равенство между половете, ще могат да ги запазят. Те могат да въведат мерки, отиващи по-далеч от мерките, изисквани от ЕС.

В Белгия, Франция, Италия, Нидерландия, Испания, Португалия, Дания, Финландия, Гърция, Австрия и Словения вече има правила за насърчаване на баланса между мъже и жени в УС на компаниите.

Пример за подражание

Даването на възможност на жените да заемат ръководни позиции ще насърчава повече от тях да се присъединяват към работната сила и да остават на работа, което ще допринесе за повишаване на заетостта при жените и пълноценното използване на техните умения.

Предстои предложението да бъде разгледано от правителствата на страните от ЕС и Европейския парламент (който многократно призовава за законодателство по въпроса).

Още за равенството между половете на ръководни позиции Deutsch (de) English (en) français (fr)

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки