Navigatsioonitee

Osalege Euroopa arutelus - 21/09/2012

Laps ELi lipuga metsas © EU

Euroopa Komisjoni esindajad tulevad teie linna, et kuulata teie arvamust teie õiguste ja Euroopa Liidu tuleviku kohta.

Euroopa Komisjoni president José Manuel Barroso kutsub osalema suures arutelus DeutschEnglishfrançaisportuguês , mis käsitleb tema ettepanekuid majandus- ja rahaliidu süvendamise ning legitiimse poliitilise liidu loomise kohta.

Presidendi sõnul peab ühiskonnas eurooplaste hulgas toimuma arutelu. Järgneva 15 kuu jooksul algatab komisjon igas ELi liikmesriigis kodanikega hulga dialooge, millest esimene toimub 27. septembril Cádizis Hispaanias English .

Teil on nüüd võimalus ELi poliitikutega vahetult rääkida oma õigustest ja sellest, millises Euroopas te elada soovite ning mida te ootate Euroopa Liidult.

Dialoogid kodanikega on avatud kõigile ning neid kantakse otse üle Internetis. Osalevad ka kohaliku, piirkondliku ja riikliku tasandi valitud poliitikud.

Dialoogid on osa Euroopa kodanike aastast 2013, mis tähendab, et kogu aasta on pühendatud teie õigustele Euroopa kodanikuna.

Kodanike seisukohtade alusel koostatakse hiljem Euroopa Komisjoni ettepanekud, millega tugevdatakse kodanike õigusi ja liitu, kus selliseid õigusi täiel määral austatakse.

Komisjon soovib teiega rääkida. Tehke end kuuldavaks.

Mis on Euroopa kodakondsus?

Me oleme oma koduriigi kodanikud, kuid ka Euroopa Liidu kodanikud. Lisaks õigustele oma koduriigis on meil ka ELi aluslepingute ja ELi põhiõiguste hartaga tagatud õigused.

Näiteks: ELi kodanikuna on teil õigus elada, töötada, reisida ja sisseoste teha ükskõik millises liikmesriigis (27).

Täiendavalt teie õigustest ELi kodanikuna

2013 – Euroopa kodanike aasta Englishfrançais

Muutes kodanike elu lihtsamaks DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad