Navigācijas ceļš

Palīdziet mums nodrošināt, ka jūsu tiesības ievēro - 20/08/2012

Zēns, kas ezera malā sēž ar rotaļu kuģīti rokās. Kuģīša zilās buras rotā ES zvaigžņu aplis @ ES

Mēs vēlamies uzzināt, ar kādiem šķēršļiem jums nācies sastapties ceļojot, studējot, strādājot vai dzīvojot citā Eiropas Savienības valstī.

Komisijas uzdevums ir nostiprināt jūsu kā ES pilsoņu tiesības. Tālab vēlamies uzzināt vairāk par jūsu pieredzi, kas gūta, tās īstenojot.

Mūs arī interesē, kā, jūsuprāt, varētu likvidēt šķēršļus, ar kuriem, iespējams, esat saskārušies, strādājot vai studējot citā ES valstī.

Savu viedokli varat paust pilsoņu tiesību jautājumam veltītā apspriešanā (līdz 2012. gada 9. septembrim). Jūsu pieredzi un idejas izmantos, sagatavojot priekšlikumus nākamajam ziņojumam par pilsonību, kuru paredzēts publicēt 2013. gadā.

Iepriekšējā ziņojumā tika izvirzīti 25 pasākumi pdf - 758 KB [758 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) , kuri ES ir jāīsteno, lai nostiprinātu jūsu tiesību piemērojumu praksē. Šie pasākumi, kurus šobrīd īsteno, piemēram, paredz birokrātijas samazināšanu cilvēkiem, kuri reģistrē automašīnu Deutsch (de) English (en) français (fr) citā ES valstī, kā arī ar pārrobežu mantojuma nodokli Deutsch (de) English (en) français (fr) saistīto pārrobežu šķēršļu likvidēšanu.

Jūsu tiesības

ES dalībvalstu pilsoņi ir arī ES pilsoņi. Papildus valsts nodrošinātajām privilēģijām jums vēl ir arī citas tiesības, par kurām ir vienojušās visas 27 dalībvalstis un kuras ir garantētas ES līgumos. Līdz ar to jums ir:

  • tiesības ceļot un dzīvot jebkurā ES dalībvalstī;
  • tiesības uz vienādu attieksmi (diskriminācija valstspiederības dēļ ES ir aizliegta);
  • tiesības piedalīties un kandidēt pašvaldību un Eiropas Parlamenta vēlēšanās neatkarīgi no tā, kurā ES dalībvalstī jūs dzīvojat;
  • katram ES pilsonim, kurš ierodas kādā ārpussavienības valstī, kur viņa valstij nav vēstniecības vai konsulāta, ir tiesības uz jebkuras citas dalībvalsts konsulāro un diplomātisko aizsardzību ar tādiem pašiem nosacījumiem kā šīs valsts pilsonim;
  • tiesības iesniegt petīciju Eiropas Parlamentā, ja saskaraties ar problēmām, un vērsties ar sūdzību pie Eiropas Ombuda;
  • tiesības kopā ar citiem ES pilsoņiem ierosināt pilsoņu iniciatīvu, proti, ierosināt jauna ES tiesību akta pieņemšanu.

Jums ir arī citas tiesības, piemēram, patērētāju tiesības, iegādājoties preces no citas ES valsts internetā.

Palīdzība un padomi par jūsu kā ES pilsoņa tiesībām

Atvieglināt pilsoņu dzīvi — jaunie priekšlikumi Deutsch (de) English (en) français (fr)

2013 – Eiropas Pilsoņu gads English (en) français (fr)

Vairāk par apspriešanu pdf - 151 KB [151 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites