Sökväg

EU trappar upp kampen mot människohandeln - 19/06/2012

Nya insatser mot människohandel ska skydda offren och effektivisera jakten på förövarna.

Föräldralösa Agnès Englishfrançais lurades från Elfenbenskusten till EU med löfte om utbildning. I stället fick hon arbeta som husa utan lön. Rumänska Teodora Englishfrançais tvingades att prostituera sig i Belgien.

De här flickorna är bara två av hundratusentals barn och vuxna som är eller har varit nutida slavar i EU. De har tvingats in i prostitution, tiggeri, hushållsarbete eller annat arbete för ingen eller ringa lön.

Enligt en EU-undersökning English anser en överväldigande majoritet i EU (93 %) att medlemsländerna måste samarbeta för att få stopp på människohandeln. Därför lägger kommissionen fram förslag till gemensamma praktiska åtgärder DeutschEnglishfrançais för de kommande fem åren för att effektivare hjälpa brottsoffren och sätta människosmugglarna bakom lås och bom. Förslagen gäller bland annat följande:

  • Hjälp till brottsoffren, särskilt barnen – länderna ska ta fram en strategi så att de kan hjälpa varandra med att spåra och skydda offren. Brottsoffren ska också få tydlig information om sina rättigheter i EU.
  • Mer förebyggande arbete, mindre efterfrågan – man ska finansiera forskning om de ekonomiska drivkrafterna bakom människohandeln och föreslå lösningar. Det ska också inrättas en alleuropeisk näringslivskoalition mot människohandeln.
  • Polisinsatser och åtal mot människosmugglarna – det ska inrättas särskilda nationella utredningsenheter som kan bedriva gemensamma utredningar tillsammans med EU-organ som Europol English.
  • Mer samordning och samarbete – det ska inrättas ett EU-nätverk för icke-statliga organisationer och andra som arbetar för brottsoffren i EU och utomlands.
  • Effektivare insatser mot nya trender – man ska bygga upp ett EU-system för insamling och utbyte av statistik och stödja forskning om internets och de sociala mediernas roll i rekryteringen av offren.

Vad händer nu?

Förslagen ska nu behandlas i Europaparlamentet och ministerrådet. De kompletterar ett EU-direktiv från förra året om gemensamma regler för att åtala människosmugglare och skydda brottsoffren. Senast april 2013 ska EU-länderna ha infört de nya reglerna i sin nationella lagstiftning.

Vartannat år ska kommissionen också rapportera om kampen mot människohandel i EU. Den första rapporten ska läggas fram 2014.

Läs mer om EU:s insatser mot människohandel English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar