Navigacijska pot

EU zaostruje boj proti trgovcem z ljudmi - 19/06/2012

Predlagani ukrepi naj bi uskladili delovanje ter omogočili boljšo zaščito žrtev in uspešnejši pregon kriminalcev.

Agnès Englishfrançais , otroku brez staršev s Slonokoščenen obale, so v Evropi obljubili šolanje. Po prihodu je morala delati brez plačila kot služkinja. Teodora Englishfrançais je doma iz Romunije, v Belgiji so jo prisilili v prostitucijo.

Na stotisoče otrok in odraslih se v Evropski uniji znajde v novodobnem suženjstvu: prisilijo jih v prostitucijo, beračenje, gospodinjsko in drugo neprostovoljno delo, pri čemer zaslužijo malo ali nič.

Po podatkih nedavne ankete English so skoraj vsi prebivalci EU (93 %) mnenja, da je nujno sodelovanje med državami EU, če naj preprečimo trgovanje z ljudmi. Evropska komisija je zdaj pripravila prednostne ukrepe skupnega prizadevanja držav EU DeutschEnglishfrançais v naslednjih petih letih, in sicer:

  • pomoč žrtvam, zlasti otrokom: vzpostavitev skupnega čezmejnega pristopa, da si bodo države medsebojno pomagale pri odkrivanju in zaščiti žrtev; jasnejše informacije o pravicah, ki jih imajo žrtve v Evropski uniji;
  • več preprečevanja, manj povpraševanja: financiranje raziskav, ki bi bolje pojasnile ekonomsko logiko trgovanja z ljudmi in pokazale ustrezne rešitve; ustanovitev vseevropske poslovne koalicije za boj proti trgovini z ljudmi;
  • odkrivanje in pregon trgovcev z ljudmi: ustanovitev posebnih nacionalnih preiskovalnih enot, ki bodo sodelovale z agencijami EU, denimo Europolom English;
  • boljša koordinacija in sodelovanje: med državami Evropske unije, z mednarodnimi organizacijami in drugimi državami, vzpostavljanje vseevropskih mrež za nevladne in druge organizacije, ki si prizadevajo zaščititi žrtve v Evropi in drugod;
  • hitrejši odziv na nove oblike trgovanja: vzpostavitev vseevropskega sistema za izmenjavo informacij in podporo raziskavam na internetu in družabnih omrežjih, ki jih uporabljajo za novačenje žrtev.

Kaj sledi

O predlogih Evropske komisije bosta razpravljala Evropski parlament in Svet (države EU). Predlagani ukrepi dopolnjujejo lani sprejeto zakonodajo EU , ki uvaja skupne standarde za pregon kriminalcev in zaščito žrtev. Države EU jih morajo prenesti v nacionalno zakonodajo do aprila 2013.

Evropska komisija bo vsaki dve leti poročala o napredku, ki ga bodo države EU dosegle v boju proti trgovini z ljudmi. Prvo poročilo bo objavila leta 2014.

Več o ukrepih EU proti trgovini z ljudmi English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave