Navigačný riadok

EÚ zintenzívňuje boj proti obchodovaniu s ľuďmi - 19/06/2012

Návrhy koordinovaných opatrení proti obchodovaniu s ľuďmi majú efektívnejšie chrániť obete a viac postihovať zločincov.

Sirota Agnès Englishfrançais z Pobrežia Slonoviny prišla do Francúzska za vzdelaním. Namiesto toho musela pracovať zadarmo ako domáca slúžka. Teodora Englishfrançais prišla do Belgicka z Rumunska. Namiesto sľúbenej práce čašníčky však bola prinútená k prostitúcii.

Toto sú len dva príklady zo stoviek tisícov dospelých a detí, ktorí sa v EÚ stali novodobými otrokmi a boli prinútení k tomu, aby zadarmo alebo za minimálnu odplatu pracovali ako prostitútky, žobráci, robotníci alebo slúžky.

Z nedávneho prieskumu English vyplýva, že takmer všetci Európania (93 %) súhlasia s tým, že krajiny EÚ musia spolupracovať v boji za zlikvidovanie obchodovania s ľuďmi. Komisia preto stanovila opatrenia, ktoré vlády členských štátov môžu spolu realizovať DeutschEnglishfrançais v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Cieľom týchto opatrení je zefektívniť pomoc obetiam a zlepšiť usvedčovanie páchateľov tejto trestnej činnosti. Ide napríklad o:

  • pomoc obetiam, najmä deťom – rozvoj cezhraničného prístupu (aby členské štáty mohli spolupracovať pri ochrane obetí) a poskytovanie jasnejších informácií obetiam o ich právach;
  • zvýšenie prevencie, minimalizácia dopytu – financovanie výskumu s cieľom lepšie pochopiť motívy a fungovanie obchodovania s ľuďmi a poskytnúť vhodné riešenia; vytvorenie celoeurópskej koalície podnikov proti obchodovaniu s ľuďmi;
  • stíhanie páchateľov – vytvorenie špecializovaných vnútroštátnych vyšetrovacích zložiek, ktoré by vykonávali vyšetrovania v spolupráci s agentúrami EÚ (napr. Europol English);
  • lepšia koordinácia a spolupráca – v rámci Európskej únie, s medzinárodnými organizáciami a s inými krajinami. Vytvorenie celoeurópskej siete zainteresovaných MVO a iných organizácií, ktoré chránia obete obchodovania s ľuďmi v EÚ a mimo nej;
  • účinná reakcia na novovznikajúce trendy – vypracovanie systému EÚ na spoločné využívanie informácií a podpora výskumu internetu a sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých sú kontaktované potenciálne obete.

Ďalšie kroky

Nové návrhy posúdi Európsky parlament a vlády členských štátov EÚ. Návrhy dopĺňajú smernicu EÚ prijatú minulý rok, v ktorej sa stanovujú spoločné normy stíhania páchateľov a ochrany obetí. Krajiny EÚ musia smernicu začleniť do svojich vnútroštátnych právnych poriadkov do apríla 2013.

Komisia predloží každé dva roky správu o pokroku, ktorý krajiny EÚ dosiahli v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Prvá správa je naplánovaná na rok 2014.

Viac o aktivitách EÚ v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy