Ścieżka nawigacji

UE zaostrza metody walki z handlem ludźmi - 19/06/2012

Propozycje dotyczące skoordynowanych działań na rzecz walki z handlem ludźmi umożliwią lepszą ochronę ofiar i skuteczniejsze ściganie przestępców.

Agnès Englishfrançais jest sierotą. Przyjechała do Europy z Wybrzeża Kości Słoniowej, ponieważ obiecano jej zdobycie wykształcenia. Jednak zamiast tego, zmuszono ją do darmowej pracy w charakterze służby domowej. Teodora Englishfrançais pochodzi z Rumunii. W Belgii zmuszono ją do prostytucji.

To tylko dwie spośród setek tysięcy osób, dzieci i dorosłych, które były lub są współczesnymi niewolnikami zmuszanymi do prostytucji, żebractwa, pracy fizycznej albo innego rodzaju pracy za niewielkie wynagrodzenie lub bez żadnej zapłaty.

Jak pokazują wyniki badania opinii społecznej English , niemal wszyscy Europejczycy (93 proc.) są zgodni co do konieczności współpracy krajów UE, aby położyć kres procederowi, jakim jest handel ludźmi. Z myślą o zaradzeniu tej sytuacji Komisja wyznaczyła priorytetowe środki, jakie rządy mogą wspólnie wprowadzić DeutschEnglishfrançais w okresie następnych 5 lat, aby skuteczniej pomagać ofiarom przestępstw i karać handlarzy ludźmi. Środki te obejmują m.in:

  • niesienie pomocy ofiarom, zwłaszcza dzieciom – wypracowanie transgranicznej metody współpracy umożliwiającej poszczególnym krajom wzajemną pomoc w zakresie odnajdywania ofiar i zapewniania im ochrony; zapewnienie ofiarom zrozumiałych informacji na temat praw przysługujących im na mocy unijnych przepisów
  • więcej działań zapobiegawczych, ograniczenie popytu sprzyjającego wszelkim formom wyzysku – finansowanie badań umożliwiających lepsze poznanie systemu przemytu ludzi i wypracowanie rozwiązań; ustanowienie ogólnoeuropejskiej koalicji przedsiębiorców przeciwko handlowi ludźmi
  • ściganie i stawianie w stan oskarżenia handlarzy ludźmi – ustanowienie wyspecjalizowanych krajowych zespołów dochodzeniowo-śledczych, aby zwiększyć liczbę dochodzeń prowadzonych we współpracy z unijnymi agencjami, takimi jak Europol English
  • lepsza koordynacja działań i ściślejsza współpraca – tak w obrębie UE, jak i z organizacjami międzynarodowymi i innymi krajami poprzez utworzenie ogólnounijnej sieci organizacji pozarządowych i innych podmiotów, aby chronić ofiary handlu ludźmi, także poza granicami Unii
  • skuteczne reagowanie na pojawiające się tendencje – opracowanie ogólnounijnego systemu wymiany informacji i wspieranie badań analizujących internet i portale społecznościowe pod kątem ich wykorzystywania przez handlarzy jako narzędzi do poszukiwania ofiar.

Kolejne kroki

Nowe wnioski ustawodawcze zostaną omówione przez Parlament Europejski oraz rządy państw UE. Proponowane przepisy są uzupełnieniem przyjętej w zeszłym roku dyrektywy UE , która ustanawia wspólne standardy w zakresie ścigania handlarzy ludźmi i udzielania ochrony ofiarom. Kraje UE mają czas do kwietnia 2013 r. na dokonanie transpozycji tych zasad do swoich przepisów krajowych.

Komisja będzie co dwa lata przedstawiać sprawozdanie z postępów krajów UE w zakresie walki z handlem ludźmi. Pierwsze sprawozdanie ma zostać przedłożone w 2014 r.

Więcej o walce UE z handlem ludźmi English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki