Mogħdija tan-navigazzjoni

L-UE tqawwi l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin - 19/06/2012

Proposti għal miżuri kkoordinati kontra t-traffikar tal-bnedmin bil-għan li jiġu mħarsa l-vittmi u jinqabdu b'mod iktar effettiv il-kriminali.

Agnès Englishfrançais waslet minn Ivory Coast bħala iltiema bil-wegħda ta' edukazzjoni. Minflok kienet imġiegħla taħdem bħala seftura mingħajr ħlas. Teodora Englishfrançais ġiet mir-Rumanija u kienet sfurzata ssir prostituta fil-Belġju.

Dawn huma biss 2 minn mijiet ta' eluf ta' adulti u tfal li kienu jew huma skjavi fl-UE – imġiegħla bilfors isiru prostituti, tallaba, ħaddiema, sefturi domestiċi, jew jaħdmu f’modi oħrajn għal ħlas żgħir jew ebda ħlas.

Kważi l-Ewropej kollha (93%) jaqblu li l-pajjiżi tal-UE jeħtieġ li jikkooperaw biex jintemm it-traffikar tal-bnedmin, skont stħarriġ English . Bi tweġiba, il-Kummissjoni qed tistabbilixxi miżuri prijoritarji li l-gvernijiet jistgħu jieħdu flimkien DeutschEnglishfrançais matul il-5 snin li ġejjin biex jgħinu lill-vittmi u jimpriġunaw lit-traffikanti b'mod aktar effettiv. Dawn jinkludu:

  • għajnuna għall-vittmi, speċjalment it-tfal – l-iżvilupp ta’ metodu bejn il-pajjiżi biex ikunu jistgħu jgħinu lil xulxin fl-ittraċċar u l-protezzjoni tal-vittmi; informazzjoni aktar ċara lill-vittmi dwar id-drittijiet tagħhom fl-UE
  • Aktar prevenzjoni, inqas domanda – finanzjament ta' riċerka biex nifhmu aħjar l-ekonomiji tat-traffikar u nipprovdu soluzzjonijiet; il-ħolqien ta' koalizzjoni pan-Ewropea ta' negozji kontra t-traffikar tal-bnedmin
  • qbid u prosekuzzjoni tat-traffikanti – ħolqien ta' unitajiet tal-investigazzjoni nazzjonali speċjalizzati biex iwettqu aktar investigazzjonijiet konġunti mal-aġenziji tal-UE bħall-Europol English
  • aktar koordinazzjoni u kooperazzjoni – fl-UE, ma' organizzazzjonijiet internazzjonali u ma' pajjiżi oħra, biex b'hekk ikun hemm netwerks madwar l-UE ta' NGOs u oħrajn jaħdmu biex jipproteġu l-vittmi hawn u barra
  • reazzjoni effettiva għax-xejriet emerġenti – l-iżvilupp ta' sistema pan-Ewropea għall-iskambju ta’ informazzjoni u appoġġ għar-riċerka fuq l-internet u l-użu ta' netwerks soċjali biex jirreklutaw il-vittmi.

Il-passi li jmiss

Il-proposti ġodda se jiġu kkunsidrati mill-Parlament Ewropew u l-gvernijiet tal-UE. Huma jikkumplimentaw liġi tal-UE adottata s-sena l-oħra li tistabbilixxi standards komuni dwar il-prosekuzzjoni tat-traffikanti u l-protezzjoni tal-vittmi. Il-pajjiżi tal-UE għandhom sa April 2013 biex jinkorporaw ir-regoli fil-liġijiet nazzjonali tagħhom.

Il-Kummissjoni se tirrapporta kull sentejn dwar il-progress li l-pajjiżi tal-UE jagħmlu fil-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin, bl-ewwel rapport skedat għall-2014.

Aktar tagħrif dwar l-azzjoni tal-UE kontra t-traffikar tal-bnedmin English

Agħżel kuluri li jikkuntrastaw Ara l-paġna fid-daqs normali tagħha Kabbar id-daqs b'200 fil-mija Ibgħat din il-paġna lil sħabek Stampa din il-paġna

 

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

Iva LE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?

Links utli