Navigācijas ceļš

ES pastiprina cīņu pret cilvēku tirdzniecību - 19/06/2012

Izvirzīti priekšlikumi par koordinētiem pasākumiem, lai izskaustu cilvēku tirdzniecību, efektīvāk aizsargātu tās upurus un arestētu tās iniciatorus.

Agnese Englishfrançais ir bārene, kas ieradās no Ziloņkaula Krasta, saņēmusi solījumu, ka varēs iegūt izglītību. Tā vietā viņai lika strādāt par kalponi bez atalgojuma. Teodora Englishfrançais ir no Rumānijas, un viņu Beļģijā piespieda kļūt par prostitūtu.

Tie ir tikai divi dzīvesstāsti no simtiem tūkstošiem gadījumu, kad pieaugušie un bērni Eiropas Savienībā ir nonākuši mūsdienu verdzībā — piespiesti nodarboties ar prostitūciju, ubagot, kalpot, strādāt smagu darbu bez atalgojuma vai par nieka grašiem.

Gandrīz visi Eiropas iedzīvotāji (93 %) atzīst, ka ES valstīm jāsadarbojas, lai pieliktu punktu cilvēku tirdzniecībai, — tā liecina aptaujas English rezultāti. Tāpēc Komisija ir izstrādājusi prioritāru stratēģiju, ko valdības var īstenot kopīgiem spēkiem DeutschEnglishfrançais, lai turpmāko 5 gadu laikā efektīvāk palīdzētu cietušajiem un sodītu noziedzniekus, kas to organizē. Piemēram, paredzēts:

  • palīdzēt cietušajiem, īpaši bērniem, izstrādājot pārrobežu pieeju, lai valstis varētu nākt talkā cita citai, meklējot un aizsargājot cilvēku tirdzniecības upurus, kuriem paredzēts sniegt skaidrāku informāciju par tiesībām, kas viņiem pienākas Eiropas Savienībā,
  • uzlabot profilaksi, izskaust pieprasījumu — tas nozīmē, ka tiks finansēti pētījumi, lai labāk izprastu cilvēku tirdzniecības ekonomisko aspektu un meklētu risinājumus, turklāt tiks izveidota Eiropas mēroga uzņēmējdarbības koalīcija pret cilvēku tirdzniecību,
  • notvert un kriminālvajāšanai pakļaut cilvēku tirdzniecības organizatorus — tiks izveidotas specializētas valstu izmeklēšanas nodaļas, kas izmeklēšanas jomā sadarbosies ar tādām ES aģentūrām kā Eiropolu English,
  • vairāk sadarboties un koordinēt pasākumus visā ES, ar starptautiskām organizācijām un citām valstīm, izveidojot ES tīklus, kuros darbosies NVO un citi iesaistītie, lai aizsargātu cilvēku tirdzniecības upurus gan ES robežās, gan ārpus tām,
  • rast ātru risinājumu jaunākajām tendencēm, izstrādājot ES mēroga informācijas apmaiņas sistēmu un sekmējot pētījumus par interneta un sociālo tīklu izmantošanu upuru vervēšanā.

Turpmāk

Jaunos priekšlikumus izskatīs Eiropas Parlaments un ES valstu valdības. Tie papildina pērn pieņemtu ES tiesību aktu , kurā noteikti kopēji standarti cilvēku tirdzniecības iniciatoru kriminālvajāšanai un cietušo aizsardzībai. ES dalībvalstīm līdz 2013. gada aprīlim šie noteikumi jāievieš savās tiesībās.

Komisija reizi divos gados ziņos par ES valstu panākumiem cilvēku tirdzniecības apkarošanas jomā. Pirmais ziņojums ieplānots 2014. gadā.

Vēl par ES rīcību cīņā pret cilvēku tirdzniecību English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites