Naršymo kelias

ES aktyviau kovos su prekyba žmonėmis - 19/06/2012

Siūloma koordinuoti ES kovos su prekyba žmonėmis veiksmus, kad nusikaltimų aukos būtų geriau apsaugomos, o nusikaltėliai patraukiami baudžiamojon atsakomybėn.

Našlaitei Agnès Englishfrançais iš Dramblio Kaulo Kranto buvo pažadėta galimybė mokytis ES, tačiau atvykus čia jai teko negaunat jokio užmokesčio dirbti tarnaite. Teodora Englishfrançais iš Rumunijos buvo priversta tapti prostitute Belgijoje.

Tai tik du pavyzdžiai, bet tokių šiuolaikinės vergovės atvejų ES yra šimtai tūkstančių. Daugybė vaikų ir suaugusiųjų priverčiami užsiimti prostitucija, elgetauti, tarnauti namuose, dirbti juodą arba kitokį darbą už grašius arba visai be jokio užmokesčio.

Remiantis apklausos English rezultatais, beveik visi europiečiai (93 %) pritaria tam, kad ES šalys bendradarbiautų siekdamos padaryti galą prekybai žmonėmis. Todėl Komisija parengė priemones, kurių per ateinančius 5 metus galėtų drauge imti vyriausybės DeutschEnglishfrançais siekdamos veiksmingiau padėti nusikaltimų aukoms ir nubausti prekiautojus žmonėmis. Siūloma:

  • padėti aukoms, ypač vaikams: parengti tarpvalstybinę strategiją, kad šalys galėtų padėti viena kitai kovoti su prekyba žmonėmis ir apsaugoti aukas; geriau informuoti aukas apie jų teises ES;
  • imtis daugiau prevencinių priemonių ir kelti mažiau reikalavimų: finansuoti mokslinius tyrimus siekiant geriau suvokti prekybos žmonėmis ekonominius motyvus ir rasti sprendimus; įsteigti visos Europos įmonių kovos su prekyba žmonėmis koaliciją;
  • suimti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn prekiautojus žmonėmis: įsteigti specializuotus nacionalinius tyrimo padalinius, kurie dažniau tirtų nusikaltimus drauge su ES agentūromis, pavyzdžiui, Europolu English;
  • labiau koordinuoti veiklą ir bendradarbiauti Europos Sąjungoje, su tarptautinėmis organizacijomis ir kitomis šalimis, sukurti ES masto tinklus su NVO ir kitomis įstaigomis, siekiančiomis apsaugoti aukas ES ir už jos ribų;
  • veiksmingai reaguoti į naujas tendencijas: sukurti ES masto dalijimosi informacija sistemą ir remti aukoms verbuoti naudojamų interneto ir socialinių tinklų tyrimus.

Tolesni veiksmai

Šiuos pasiūlymus apsvarstys Europos Parlamentas ir ES šalių vyriausybės. Jais papildomas praėjusiais metais priimtas ES teisės aktas , kuriuo įtvirtinami bendri prekiautojų žmonėmis baudžiamojo persekiojimo ir aukų apsaugos standartai. ES šalys jo nuostatas į nacionalinę teisę turi perkelti iki 2013 m. balandžio mėn.

Komisija kas dvejus metus informuos, kaip ES šalims sekasi kovoti su prekyba žmonėmis. Pirmąją ataskaitą numatyta pateikti 2014 m.

Daugiau apie ES kovą su prekyba žmonėmis English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos