Navigatsioonitee

EL võitleb inimkaubanduse vastu - 19/06/2012

Ettepanekud inimkaubanduse vastaste koordineeritud meetmete võtmiseks, eesmärgiga tõhusamalt kaitsta ohvreid ning võtta vastutusele kurjategijad.

Agnès Englishfrançais saabus Elevandiluurannikult orvuna, kellele lubati anda haridus. Selle asemel sunniti teda töötama koduteenijana ilma palka saamata. Teodora Englishfrançais tuli Rumeeniast ning teda sunniti Belgias prostituudiks hakkama.

Need on vaid kaks näidet sadadest tuhendetest täiskasvanutest ja lastest, kes olid või on meie ajastul orjad ELis, olles sunnitud tegutsema prostituutidena, kerjustena, töölistena, koduteenijatena või tegema midagi muud kas väikese raha eest või hoopis tasuta.

Uuringu English kohaselt nõustuvad peaaegu kõik eurooplased (93%) sellega, et ELi liikmesriigid peavad tegema koostööd inimkaubanduse lõpetamiseks. Olukorrale reageerimiseks sätestab komisjon prioriteetsed meetmed, mida valitsused saavad järgmise viie aasta jooksul koos võtta DeutschEnglishfrançais, et tõhusamalt aidata ohvreid ning karistada inimkaubandusega tegelejaid. Need hõlmavad järgmist:

  • ohvrite, eelkõige laste, aitamine – piiriülese lähenemisviisi loomine, et riigid saaksid osutada üksteisele abi ohvrite leidmisel ja kaitsmisel; 
ohvritele selge teabe esitamine nende ELi õiguste kohta
  • rohkem ennetustegevust, vähem nõudlust – uuringute rahastamine, et paremini mõista inimkaubanduse majanduslikku olemust ning pakkuda lahendusi; inimkaubandusvastase üle-euroopalise ettevõtlusühenduse loomine
  • inimkaubandusega tegelejate püüdmine ja karistamine – luues spetsiaalsed riiklikud uurimisrühmad, et teostada rohkem ühist uurimist koos ELi asutustega, näiteks Europoliga English
  • rohkem koordineerimist ja koostööd – ELi siseselt, rahvusvaheliste organisatsioonidega ning teiste riikidega, luues üle-euroopalise võrgustiku, kuhu kuuluvad sellised valitsusvälised ja muud organisatsioonid, kes töötavad ohvrite kaitseks ELis ja väljaspool seda
  • tõhus reageerimine tekkivatele suundumustele – ELi hõlmava teabevahetussüsteemi loomine ning Internetti ja sotsiaalvõrgustikke (kus ohvreid värvatakse) käsitleva uurimise toetamine.

Järgmised sammud

Uut ettepanekut kaalutakse Euroopa Parlamendis ja liikmesriikide valitsustes. Ettepanekud on täienduseks ELi õigusaktile, mis võeti vastu eelmisel aastal ning millega luuakse ühised nõuded inimkaubandusega tegelejate vastutusele võtmiseks ning ohvrite kaitsmiseks. ELi liikmesriikidel on eeskirjade ülevõtmiseks oma siseriiklikkusse õigusesse aega 2013. aasta aprillini.

Komisjon esitab iga kahe aasta järel aruande selle kohta, milliseid edusamme on ELi liikmesriigid inimkaubandusega võitlemisel teinud. Esimene aruanne koostatakse 2014. aastal.

Lisateave inimkaubanduse vastaste ELi meetmete kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad