Διαδρομή πλοήγησης

Η ΕΕ εντείνει τον αγώνα κατά της εμπορίας ανθρώπων - 19/06/2012

Οι προτάσεις για συντονισμό των μέτρων κατά της εμπορίας ανθρώπων σκοπό έχουν την προστασία των θυμάτων και την αποτελεσματικότερη δίωξη των εγκληματιών.

Η Agnès Englishfrançais , ορφανό κορίτσι από την Ακτή του Ελεφαντοστού, ήλθε στην ΕΕ γιατί της υποσχέθηκαν ότι θα σπουδάσει. Αντί αυτού όμως, υποχρεώθηκε να δουλεύει ως οικιακή βοηθός χωρίς αμοιβή. Ένα άλλο κορίτσι, η Teodora Englishfrançais από τη Ρουμανία, εξαναγκάστηκε να δουλεύει ως πόρνη στο Βέλγιο.

Πρόκειται για δύο μόνο από τις εκατοντάδες χιλιάδες ενηλίκους και παιδιά που υπήρξαν ή εξακολουθούν να είναι οι σκλάβοι της σημερινής εποχής στην ΕΕ – υποχρεώθηκαν να γίνουν πόρνες, επαίτες, υπηρέτες ή να δουλεύουν με άλλους τρόπους για λίγα ή καθόλου χρήματα.

Σύμφωνα με σχετική έρευνα English , όλοι σχεδόν οι Ευρωπαίοι (93%) συμφωνούν ότι οι χώρες της ΕΕ πρέπει να συνεργαστούν για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων. Βασιζόμενη στο συμπέρασμα αυτό, η Επιτροπή προτείνει ορισμένα μέτρα προτεραιότητας που πρέπει να λάβουν από κοινού οι κυβερνήσεις DeutschEnglishfrançais μέσα στην προσεχή πενταετία για την καλύτερη προστασία των θυμάτων και την αποτελεσματικότερη δίωξη των σωματεμπόρων. Ανάμεσα στα μέτρα αυτά είναι:

  • στήριξη των θυμάτων, ιδιαίτερα των παιδιών – ανάπτυξη μιας διασυνοριακής πολιτικής, ώστε οι χώρες να μπορούν να βοηθούν η μια την άλλη για τον εντοπισμό και την προστασία των θυμάτων, και παροχή πιο ξεκάθαρων πληροφοριών στα θύματα για τα δικαιώματα που έχουν στην ΕΕ
  • περισσότερη πρόληψη, λιγότερη ζήτηση – χρηματοδότηση της έρευνας, ώστε να γίνει αντιληπτή η οικονομική διάσταση του προβλήματος και να προταθούν λύσεις, και δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού συνασπισμού επιχειρήσεων κατά της εμπορίας ανθρώπων
  • σύλληψη και δίωξη των σωματεμπόρων – δημιουργία ειδικών εθνικών μονάδων για τη διενέργεια περισσότερων ερευνών από κοινού με ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως η Europol English
  • καλύτερος συντονισμός και συνεργασία – στο εσωτερικό της ΕΕ, με διεθνείς οργανισμούς καθώς και με άλλες χώρες, και δημιουργία πανευρωπαϊκών δικτύων για τις ΜΚΟ και άλλους φορείς που καταβάλλουν προσπάθειες για την προστασία των θυμάτων στην ΕΕ και εκτός αυτής
  • αποτελεσματική αντιμετώπιση των νέων τάσεων – δημιουργία πανευρωπαϊκού συστήματος για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη στήριξη της έρευνας μέσω του Διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται για την εξαπάτηση των θυμάτων.

Τα επόμενα βήματα

Οι νέες προτάσεις θα εξεταστούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ. Έρχονται να συμπληρώσουν την περυσινή νομοθεσία της ΕΕ που θεσπίζει κοινά πρότυπα για τη δίωξη των σωματεμπόρων και την προστασία των θυμάτων. Οι χώρες της ΕΕ έχουν προθεσμία μέχρι τον Απρίλιο του 2013 για την ενσωμάτωση των σχετικών κανόνων στην εθνική τους νομοθεσία.

Η Επιτροπή θα καταρτίζει εκθέσεις κάθε 2 χρόνια για την πρόοδο που σημειώνουν οι χώρες της ΕΕ στον αγώνα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Η πρώτη έκθεση προβλέπεται για το 2014.

Περισσότερα για τη δράση της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι