Cesta

EU stupňuje boj proti obchodování s lidmi - 19/06/2012

Cílem navrhovaných opatření sjednocujících opatření v boji proti obchodování s lidmi je ochrana obětí a efektivnější postih pachatelů.

Agnès Englishfrançais z Pobřeží slonoviny přišla o oba rodiče. Kvůli příslibu vzdělání odešla do Evropy. Místo toho musela pracovat jako služka, aniž by za to dostávala plat. Teodora Englishfrançais pochází z Rumunska a byla přinucena se stát prostitutkou v Belgii.

To jsou jen dva příběhy stovek tisíců dospělých i dětí, kteří byli nebo jsou novodobými otroky v EU. Byli donuceni se stát prostitutkami, žebráky, nádeníky či třeba pomáhat v domácnostech za nepatrnou nebo žádnou mzdu.

Podle nedávného průzkumu English se téměř všichni Evropané (93 %) shodují na tom, že země EU musí společnými silami obchodování s lidmi vymýtit. V reakci na to stanovila Komise prioritní opatření DeutschEnglishfrançais, která mohou vlády v příštích pěti letech společně přijmout. Tato opatření by měla zlepšit pomoc obětem a přísněji postihovat obchodníky s lidmi. Patří sem například:

  • pomoc obětem, zejména dětem – vytvoření mezistátního postupu, díky němuž by si země mohly při vyhledávání a ochraně obětí vzájemně pomáhat; srozumitelněji informovat oběti o jejich právech v EU
  • lepší prevence znamená nižší poptávku – financování výzkumu, který umožní lépe pochopit ekonomické principy obchodování s lidmi a nabídne vhodná řešení; vytvoření celoevropské obchodní koalice proti obchodování s lidmi
  • trestní stíhání překupníků – zřízení specializovaných vnitrostátních vyšetřovacích jednotek, které by při vyšetřování více spolupracovaly s agenturami EU, jako je třeba Europol English
  • větší koordinace a spolupráce – v rámci EU i s mezinárodními organizacemi a dalšími zeměmi; vytvoření celoevropských sítí nevládních organizací a jiných subjektů, které se zabývají ochranou obětí doma i v zahraničí
  • účinné reakce na aktuální vývoj – vytvoření celoevropského systému sdílení informací a podpora výzkumu na internetu a sociálních sítích, jež jsou zneužívány ke kontaktování potenciálních obětí.

Další postup

Nové návrhy posoudí Evropský parlament i vlády členských států EU. Doplňují předpis EU , který byl přijat minulý rok a jenž stanovuje společné normy trestního stíhání obchodníků s lidmi a ochrany obětí. Země EU musí nová pravidla začlenit do svých vnitrostátních právních předpisů do dubna 2013.

Komise vypracuje jednou za dva roky zprávu o tom, jakého pokroku dosáhly země EU v boji proti obchodování s lidmi. První zpráva je plánována na rok 2014.

Další informace o boji EU proti obchodování s lidmi English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy