Sökväg

EU värnar grundläggande rättigheter - 16/04/2012

Justitia och EU-flaggan © EU

Stadgan om de grundläggande rättigheterna får allt större genomslag i EU-lagstiftningen, men alla vet inte hur stadgan fungerar.

EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna English har nu varit bindande i över två år och anger vilka rättigheter som EU och EU-länderna måste skydda. Det gäller bland annat yttrandefrihet och rätten till värdighet, jämlikhet och rättvisa.

Om du anser att dina rättigheter har kränkts på grund av hur EU-lagstiftningen tillämpats, kan du klaga hos en domstol eller ombudsman i ditt land. Om du inte blir nöjd kan du gå vidare till EU-kommissionen.

EU-kommissionen ska se till att EU-länderna respekterar de grundläggande rättigheterna när de tillämpar EU:s lagar. Kommissionens egna lagförslag måste också vara förenliga med stadgan.

Varje år lägger kommissionen fram en rapport om hur stadgan har följts runtom i EU. Enligt 2011 års rapport English har olika EU-förslag förbättrat skyddet av vissa rättigheter. Till exempel kommer resenärer att kunna säga nej till säkerhetsskanning på flygplatsen och i stället välja att kontrolleras på andra sätt.

Stadgan har också fått genomslag i allt fler domstolsbeslut. Under 2011 hänvisade man till stadgan i en dom om asylsökandes rätt att skyddas från omänsklig eller förnedrande behandling, medan en annan dom slog fast att det var diskriminerande med olika försäkringspremier för kvinnor och män.

Men trots att stadgan avspeglas i lagstiftningen vet ännu inte alla hur den fungerar. Över hälften av de brev som kommissionen fick under 2011 gällde frågor som inte omfattas av EU-lagstiftningen.

Samtidigt är det fler som känner till stadgan nu än 2007 (64 % jämfört med 48%, enligt en Eurobarometerundersökning Englishfrançais ). Men 65 % av EU-invånarna skulle vilja veta mer om vart de kan vända sig om deras rättigheter enligt stadgan kränks.

Kommissionen kan bara ingripa om kränkningen av de grundläggande rättigheterna beror på EU-ländernas tillämpning av EU-lagstiftningen.

Läs mer om grundläggande rättigheter

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar