Navigacijska pot

Temeljne pravice v središču oblikovanja politik - 16/04/2012

Kip Pravice in zastava EU © EU

Temeljne pravice državljanov so čedalje pomembnejše pri pripravi zakonodaje EU, vendar težave ostajajo.

V Listini EU o temeljnih pravicah English , ki je začela veljati in postala pravno zavezujoča pred več kot dvema letoma, so določene pravice državljanov v EU, vključno s pravico do svobodnega izražanja, dostojanstva, enakosti in sodnega varstva.

Kadar državljani menijo, da so bile pri izvajanju zakonodaje EU kršene njihove pravice, lahko začnejo postopek pred nacionalnim sodiščem ali se za pomoč obrnejo na varuha človekovih pravic. Če z odgovorom niso zadovoljni, se lahko pritožijo pri Evropski komisiji.

Komisija zagotavlja, da države članice pri izvajanju zakonodaje EU upoštevajo temeljne pravice in da so njeni zakonodajni predlogi skladni z Listino.

Vsako leto tudi objavi poročilo o njenem izvajanju v EU. V poročilu za leto 2011 English ugotavlja povečanje ravni zaščite nekaterih pravic v zakonodajnih predlogih EU. Tako bodo imeli potniki na letališčih v EU pravico, da zavrnejo pregled z varnostnim skenerjem in namesto tega izberejo alternativno metodo pregledovanja.

Tudi Sodišče Evropske unije se vse pogosteje sklicuje na Listino. Lani je denimo v prelomnem primeru poudarilo pravico prosilcev za azil do zaščite pred nehumanim ali ponižujočim ravnanjem, v drugem pa je presodilo, da različne zavarovalne premije za moške in ženske pomenijo diskriminacijo.

Kljub uspehu pri uveljavljanju Listine v pravnem smislu, državljani EU še zmeraj ne vedo natančno, kdaj se Listina uporablja. Več kot polovica pisem, naslovljenih na Komisijo v letu 2011, se je nanašala na vprašanja zunaj področja uporabe prava EU.

Iz raziskave Flash Eurobarometer Englishfrançais je razvidno, da državljani danes bolje poznajo Listino (64 % vseh Evropejcev v primerjavi z 48 % leta 2007). 65 % Evropejcev bi tudi želelo izvedeti več o tem, na koga naj se obrnejo, če so kršene njihove pravice iz Listine.

Komisija ne more ukrepati, kadar sumi, da so bile kjer koli v EU kršene temeljne pravice. Ukrepa lahko samo takrat, kadar jih kršijo organi države članice pri izvajanju zakonodaje EU.

Več o temeljnih pravicah

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave