Kruimelpad

Grondrechten centraal bij beleidsvorming - 16/04/2012

Vrouwe Justitia en de EU-vlag © EU

Grondrechten steeds prominenter in EU-wetgevingsproces, maar misvattingen blijven bestaan.

Het EU-handvest van de grondrechten English , is al meer dan twee jaar van kracht en juridisch bindend. Het schept rechten die in de EU beschermd worden, zoals die op vrijheid, waardigheid, gelijkheid en toegang tot rechtspraak.

Wie denkt dat zijn rechten zijn geschonden bij de uitvoering van EU-wetgeving kan naar de nationale rechter of ombudsman stappen. Wie niet tevreden is met het resultaat daarvan, kan een klacht indienen bij de Europese Commissie.

De Europese Commissie moet ervoor zorgen dat de EU-landen de grondrechten eerbiedigen bij de uitvoering van EU-wetgeving. Zij moet er ook op letten dat haar voorstellen voor nieuwe wetgeving met het handvest in overeenstemming zijn.

De Commissie publiceert jaarlijks een verslag over de eerbiediging van het handvest in de EU. Het rapport 2011 English vermeldt dat EU-voorstellen de bescherming van sommige rechten hebben verbeterd. Zo kunnen vliegtuigpassagiers in de toekomst ervoor kiezen om niet gescand te worden maar een alternatieve veiligheidscontrole te ondergaan.

Het handvest heeft ook steeds meer invloed op rechterlijke uitspraken. In 2011 werd het geciteerd in een historisch arrest over het recht van asielzoekers op bescherming tegen onmenselijke of vernederende behandelingen. Een ander arrest stelde vast dat het hanteren van verschillende verzekeringspremies voor mannen en vrouwen discrimininerend is.

Hoewel het handvest op juridisch gebied ongetwijfeld succes heeft, is het voor EU-burgers vaak niet duidelijk wat het doel en de reikwijdte ervan zijn. Meer dan de helft van de brieven die de Commissie in 2011 ontving, gingen over onderwerpen die buiten het toepassingsgebied van het EU-recht vielen.

Er moet wel worden gezegd dat veel meer burgers nu weten dat het handvest bestaat dan in 2007 (64% in vergelijking met 48% volgens een Flash Eurobarometer Englishfrançais ). 65% van de Europeanen zegt echter meer te willen weten over wie hen kan helpen als hun rechten uit het handvest geschonden worden.

De Commissie is niet bevoegd om actie te ondernemen als ergens in Europa grondrechten geschonden worden, maar alleen als dit gebeurt bij de uitvoering van het EU-recht door nationale overheden.

Meer over de grondrechten

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links