Mogħdija tan-navigazzjoni

Id-drittijiet fundamentali fil-qalba tat-tfassil tal-politika - 16/04/2012

Il-Ġustizzja u bandiera tal-UE © EU

Id-drittijiet fundamentali qed isiru iktar prominenti fit-tfassil tal-liġi Ewropea, imma kunċetti żbaljati jippersistu.

Il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE English – fis-seħħ u ilha torbot legalment għal aktar minn sentejn – tistipula drittijiet li huma protetti fi ħdan l-UE. Dawn jinkludu d-drittijiet għal-libertà tal-espressjoni, għad-dinjità, l-ugwaljanza u l-ġustizzja.

Kull min jaħseb li d-drittijiet tiegħu jkunu nkisru permezz tal-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE jista' jieħu l-kwistjoni fil-qorti nazzjonali jew lill-ombudsman. Jekk ma jkunx sodisfatt bit-tweġiba, jista' jagħmel l-ilment tiegħu lill-Kummissjoni Ewropea.

Il-Kummissjoni Ewropea hi responsabbli milli tiżgura li l-pajjiżi tal-UE jirrispettaw id-drittijiet fundamentali meta jkunu qed jimplimentaw il-liġijiet tal-UE, u li l-proposti tagħha stess għal liġijiet ġodda jkunu kompatibbli mal-Karta.

Kull sena l-Kummissjoni tippubblika rapport li jispjega sa fejn il-karta qed tiġi rrispettata madwar l-UE. Ir-rapportt tal-2011 English jinnota li l-proposti tal-UE żiedu l-protezzjoni ta' xi drittijiet – pereżempju, vjaġġaturi fil-futur se jkunu jistgħu ma jgaħddux mill-iscanning tas-sigurtà fl-ajruporti tal-UE, u minflok jitolbu alternattiva għall-kontroll tas-sigurtà.

Il-karta wkoll qed ikollha influwenza dejjem tikber fuq id-deċiżjonijiet tal-Qorti. Fl-2011 kienet ikkwotata f’sentenza importanti dwar id-dritt ta' dawk li jfittxu ażil għal protezzjoni minn trattament inuman jew degradanti, filwaqt li sentenza oħra tgħid li d-differenzi fil-primjums tal-assigurazzjoni bejn l-irġiel u n-nisa hija diskriminatorja.

Minkejja suċċess ċar tal-karta f’termini legali, iċ-ċittadini tal-UE ħafna drabi jibqgħu konfużi dwar l-għan u l-ambitu tal-Karta. Aktar minn nofs l-ittri mibgħuta lill-Kummissjoni fl-2011 kienu dwar suġġetti li ma jaqgħux taħt il-leġiżlazzjoni tal-UE.

Fl-istess ħin, iċ-ċittadini huma aktar konxji mill-karta milli kienu fl-2007 (64% imqabbla ma' 48%, skont Flash Eurobarometer Englishfrançais ). Iżda 65% tal-Ewropej jgħidu li jixtiequ jsiru jafu aktar dwar fejn għandhom jirrikorru meta jinkisrulhom id-drittijiet tagħhom skont il-Karta.

Il-Kummissjoni ma tistax tintervjeni meta tissuspetta li d-drittijiet fundamentali jkunu ġew miksura xi mkien fl-Ewropa – tista’ taġixxi biss meta dan iseħħ matul l-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE mill-awtoritajiet nazzjonali.

Aktar tagħrif dwar id-drittijiet fundamentali

Agħżel kuluri li jikkuntrastaw Ara l-paġna fid-daqs normali tagħha Kabbar id-daqs b'200 fil-mija Ibgħat din il-paġna lil sħabek Stampa din il-paġna

 

Sibt l-informazzjoni li kont qed tfittex?

Iva LE

X'kont qed tfittex?

Għandek xi suġġerimenti?

Links utli