Navigācijas ceļš

Pamattiesības — politikas veidošanas stūrakmens - 16/04/2012

Temīdas statuja un ES karogs © ES

Pamattiesības ieņem arvien svarīgāku vietu ES likumdošanas procesā, tomēr maldīgu priekšstatu joprojām ir ne mazums.

ES Pamattiesību harta English darbojas un ir juridiski saistoša jau 2 gadus. Tajā noteiktas tiesības, kuras tiek aizsargātas visā ES, — piemēram, tiesības uz vārda brīvību, cieņpilnu attieksmi, vienlīdzību un taisnīgu tiesu.

Ikviens, kurš domā, ka viņa tiesības ir pārkāptas, īstenojot ES tiesību aktus, var šajā lietā vērsties valsts tiesā vai pie tiesībsarga. Ja to lēmums neapmierina, var iesniegt sūdzību Eiropas Komisijā.

Eiropas Komisijas ziņā ir nodrošināt, lai ES valstis, īstenodamas ES tiesību aktus, ievērotu pamattiesības. Tai arī jāņem vērā minētā harta, izstrādājot jaunu tiesību aktu projektus.

Ik gadu Komisija publicē ziņojumu, kurā sīki analizēts, kā Eiropas Savienībā ir ievērota šī harta. 2011. gada ziņojumā English teikts, ka ES priekšlikumos intensīvāk nostiprināta dažu tiesību aizsardzība — piemēram, ceļotāji ES lidostās turpmāk varēs atteikties no pārbaudes ar drošības skeneri, tās vietā izvēloties alternatīvu pārbaudi.

Harta arī aizvien vairāk ietekmē ES Tiesas lēmumus. 2011. gadā tika pieņemts principiāls nolēmums par patvēruma meklētāju tiesībām uz aizsardzību pret necilvēcīgu vai pazemojošu attieksmi, savukārt citā nolēmumā par diskriminējošām tika atzītas vīriešiem un sievietēm atšķirīgas apdrošināšanas prēmijas.

Lai gan harta no juridiskā viedokļa ir guvusi lielus panākumus, ES pilsoņiem bieži vien trūkst īstas izpratnes par tās mērķi un darbības jomu. Vairāk nekā puse no vēstulēm, kuras Komisija saņēma 2011. gadā, attiecās uz jautājumiem, kas neietilpst ES tiesību piemērošanas jomā.

Vienlaikus jāatzīst, ka vairāk pilsoņu zina par hartas pastāvēšanu (pašlaik 64 %, bet 2007. gadā — tikai 48 %, kā vēsta “Flash Eurobarometer” aptauja Englishfrançais ). Tomēr 65 % Eiropas iedzīvotāju vēlētos uzzināt, kur vērsties, ja ir pārkāptas viņu tiesības, kas nostiprinātas hartā.

Komisija nevar iejaukties, ja tai rodas aizdomas, ka kādā ES valstī pārkāptas pamattiesības. Tā var rīkoties tikai tad, ja tas noticis, valsts iestādēm īstenojot ES tiesību aktus.

Vēl par pamattiesībām

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites