Naršymo kelias

Pagrindinės teisės – ES politikos formavimo kertinis akmuo - 16/04/2012

Temidė ir ES vėliava © ES

Rengiant teisės aktus pagrindinėms teisėms skiriama vis daugiau dėmesio, bet tebepasitaiko klaidingų įsitikinimų.

ES pagrindinių teisių chartijoje English , kuri galioja ir yra teisiškai privaloma daugiau kaip 2 metus, nustatytos ES ginamos teisės, tarp jų – teisės į saviraiškos laisvę, orumą, lygybę ir teisingumą.

Bet kuris asmuo, manantis, kad įgyvendinant ES teisę buvo pažeistos jo teisės, gali dėl to iškelti bylą nacionaliniame teisme arba kreiptis į ombudsmeną. Jei gauti rezultatai ieškovo netenkina, galima pateikti skundą Europos Komisijai.

Europos Komisija turi užtikrinti, kad ES šalyse įgyvendinant ES teisės aktus būtų paisoma pagrindinių teisių ir kad pačios Komisijos naujų teisės aktų pasiūlymai atitiktų chartijos nuostatas.

Komisija kasmet skelbia ataskaitą, kurioje nurodoma, kokiu mastu chartijos buvo laikomasi visoje ES. 2011 m. English ataskaitoje pažymima, kad ES pasiūlymuose numatoma didesnė kai kurių teisių apsauga, pavyzdžiui, ateityje keliautojai galės atsisakyti kūno skenerio procedūros ES oro uostuose ir būti tikrinami kitais būdais.

Be to, chartijos įtaka vis labiau didėja priimant sprendimus teismuose. 2011 m. ja pasiremta precedentiniame sprendime dėl prieglobsčio prašytojų teisės į apsaugą nuo nežmoniško arba žeminamo elgesio, o kitu sprendimu skirtingų draudimo įmokų vyrams ir moterims nustatymas pripažintas diskriminuojamu.

Nepaisant aiškios chartijos sėkmės teisės srityje, chartijos paskirtis ir taikymo sritis ES piliečiams dažnai tebelieka neaiškios. 2011 m. daugiau kaip pusė Komisijai atsiųstų laiškų buvo į ES teisės taikymo sritį nepatenkančiais klausimais.

Kita vertus, dabar ES piliečiai apie chartiją yra labiau informuoti negu 2007 m. (pagal greitąją Eurobarometro apklausą Englishfrançais informuotumas padidėjo nuo 48 % iki 64 %). Tačiau 65 % europiečių teigia, kad norėtų gauti daugiau informacijos apie tai, į ką kreiptis, jei pažeidžiamos chartijoje įtvirtintos jų teisės.

Komisija negali įsikišti, jei įtaria, kad pagrindinės teisės buvo pažeistos bet kur Europoje. Ji gali veikti tik tuo atveju, jei tai nutinka nacionalinėms institucijoms įgyvendinant ES teisę.

Plačiau apie pagrindines teises

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos