Cosán nascleanúna

Bunchearta ag croílár an cheaptha beartais - 16/04/2012

Bantiarna an Cheartais agus bratach an AE © AE

Is suntasaí bunchearta i reachtú an AE, ach bíonn éaduairimí ann fós.

Leagann cairt na mbuncheart san AE English – atá i bhfeidhm agus ceangailteach go dlíthiúil le 2 bhliain anuas – amach teidlíochtaí a chosnaítear laistigh den AE. Orthusan áirítear cearta ar shaoirse tuairimíochta, dínit, comhionannas agus ceartas.

Éinne ar dóigh leis gur sháraigh cur chun feidhme dlí an AE a chearta, tig leis dul chuig cúirt náisiúnta nó chuig an ombudsman. Mura mbíonn siad sásta leis an bhfreagairt, tig leo a ngearán a thabhairt chuig an gCoimisiún Eorpach.

An Coimisiún Eorpach atá freagrach as a chinntiú go n-urramóidh tíortha AE bunchearta agus dlíthe an AE á gcur chun feidhme acu, agus go mbeidh a thograí féin ar dhíthe nua ag luí leis an gcairt.

Foilsíonn an Coimisiún tuarascáil gach bliain ina mbíonn sonraí faoin méid a bhíonn an chairt á hurramú ar fud an AE. I dtuarascáil 201 English áirítear gur mhéadaigh tograí an AE an chosaint ar roinnt ceart – mar shampla, beidh lucht taistil in ann diúltú feasta do scanadh slándála in aerfoirt an AE, agus seiceáil mhalartach a iarraidh ina ionad.

Fairis sin, tá tionchar na cairte ar chinntí cúirte ag fás. In 2011 luadh i rialú suntasach í faoi cheart na lorgairí tearmainn ar chosaint ó dhrochíde mhídhaonna nó táireachl, agus fuair rialú eile gurb idirdhealaitheach iad préimheanna éagsúla árachais d'fhir is do mhná.

D'ainneoin rath na cairte go dlíthiúil, bíonn mearbhall fós ar shaoránaigh AE faoi chuspóir is faoi raon na cairte. Breis is leath na litreacha a fuair an Coimisiún in 2011, bhain siad le hábhair a bhí lasmuigh de shainchúram dhlí an AE.

Mar sin féin, is mó feasacht na saoránach faoin gcairt ná in 2007 (64% i gcomparáid le 48%, de réir Luas-Eorabharaiméadair Englishfrançais ). Ach deir 65% na nEorpach gur mhaith leo breis eolais faoin áit is ceart dul má sháraítear a gcearta cairte.

Ní féidir leis an gCoimisiún idirghabháil nuair a bhíonn drochamhras air gur sáraíodh bunchearta aon áit san Eoraip - ní thig leis gníomhú ach nuair a tharlaíonn sin agus dlí an AE á chur chun feidhme ag údaráis náisiúnta.

Breis faoi bhunchearta

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links