Navigointipolku

EU puolustaa kansalaisten perusoikeuksia - 16/04/2012

Oikeuden jumalatar ja EU-lippu © EU

Perusoikeudet ovat entistä oleellisempi osa EU:n lainsäädäntöä. Kansalaistiedotusta oikeuksien käytöstä on tarvitaan kuitenkin lisää.

EU:n perusoikeuskirja English on ollut voimassa ja oikeudellisesti sitova jo yli kahden vuoden ajan. Sillä suojataan EU-kansalaisten oikeutta esimerkiksi ilmaisunvapauteen, ihmisarvoon ja tasa-arvoon.

Kansalainen, joka epäilee perusoikeuksiaan loukatun EU-lainsäädäntöä täytäntöönpantaessa, voi kääntyä kansallisen tuomioistuimen tai oikeusasiamiehen puoleen. Jos hän ei ole tyytyväinen saamaansa vastaukseen, hän voi tehdä valituksen Euroopan komissiolle.

Euroopan komissio on vastuussa siitä, että EU-maat kunnioittavat perusoikeuksia, kun ne panevat täytäntöön EU-lainsäädäntöä, ja että komission tekemät lainsäädäntöehdotukset ovat peruskirjan mukaisia.

Komissio julkaisee vuosittain raportin, jossa tarkastellaan perusoikeuskirjan soveltamista eri EU-maissa. Vuoden 2011 raportissa English todetaan, että EU:n lainsäädäntöehdotukset ovat parantaneet esimerkiksi matkustajien oikeuksien toteutumista, koska heillä on nyt oikeus kieltäytyä EU:n lentokenttien turvaskannauksesta ja valita toisenlainen tarkastustapa.

Perusoikeuskirjan vaikutus tuomioistuinten päätöksiin on myös lisääntynyt. Vuonna 2011 tuomioistuinpäätöksissä on korostettu muun muassa turvapaikanhakijoiden oikeutta suojeluun epäinhimilliseltä ja alentavalta kohtelulta sekä todettu vakuutusmaksujen eriyttämisen sukupuolen mukaan olevan sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Vaikka perusoikeuskirjasta on ollut paljon hyötyä oikeudelliselta kannalta, ovat sen tarkoitus ja soveltamisala edelleen hämäriä monelle EU-kansalaiselle. Yli puolet komission vuonna 2011 saamista kansalaisten kirjeistä koski asioita, jotka eivät kuulu EU-lainsäädännön piiriin.

Aiempaa useammat kansalaiset kuitenkin tietävät perusoikeuskirjan olemassaolosta (Flash-eurobarometritutkimuksen Englishfrançais mukaan 64 % prosenttia tiesi siitä, kun osuus vuonna 2007 oli 48 %). Siitä huolimatta 65 % eurooppalaisista sanoo kaipaavansa lisätietoa siitä, mistä saada apua, jos perusoikeuksia loukataan.

Komissio ei voi puuttua kaikkiin tapauksiin, joissa perusoikeuksia epäillään loukatun EU:n alueella. Se voi toimia ainoastaan sellaisissa tapauksissa, jotka koskevat EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa jossakin jäsenmaassa.

Lisää perusoikeuksista

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä