Διαδρομή πλοήγησης

Τα θεμελιώδη δικαιώματα στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών πολιτικών - 16/04/2012

Η Θέμις και η σημαία της ΕΕ © EU

Τα θεμελιώδη δικαιώματα κατέχουν όλο και πιο σημαντική θέση στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ.

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ English – που έχει τεθεί σε ισχύ και είναι νομικά δεσμευτικός εδώ και 2 χρόνια – ορίζει τα δικαιώματα που προστατεύονται στο εσωτερικό της ΕΕ. Μεταξύ των δικαιωμάτων αυτών είναι η ελευθερία της έκφρασης, η αξιοπρέπεια, η ισότητα και η δικαιοσύνη.

Όσοι θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους έχουν καταστρατηγηθεί μέσω της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ μπορούν να προσφύγουν σε εθνικό δικαστήριο ή διαμεσολαβητή. Εάν δεν μείνουν ικανοποιημένοι από την απάντηση, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αυτή είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα όταν εφαρμόζουν τους νόμους της ΕΕ και ότι οι δικές της προτάσεις για νέους νόμους είναι συμβατές με τον Χάρτη.

Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει μια έκθεση στην οποία περιγράφει λεπτομερώς σε ποιον βαθμό έγινε σεβαστός ο Χάρτης σε όλη την Ένωση. Στην έκθεση του 2011 English σημειώνεται ότι χάρη στις προτάσεις της ΕΕ αυξήθηκε η προστασία ορισμένων δικαιωμάτων – π.χ. οι ταξιδιώτες θα έχουν στο μέλλον το δικαίωμα να μην υποβληθούν, εάν το ζητήσουν, σε έλεγχο με σαρωτή σώματος στα αεροδρόμια της ΕΕ και να επιλέξουν άλλες μεθόδους.

Επίσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναφέρεται όλο και περισσότερο στον Χάρτη, και μάλιστα σε αποφάσεις - ορόσημο. Μια τέτοια απόφαση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2011 υπογράμμισε το δικαίωμα των αιτούντων άσυλο να ζητούν προστασία από απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση, ενώ σε μια άλλη το Δικαστήριο έκρινε ότι διαφορετικά ασφάλιστρα για άνδρες και γυναίκες συνιστούν διάκριση λόγω φύλου.

Παρά την επιτυχία του Χάρτη από νομική άποψη, οι πολίτες της ΕΕ συχνά δεν γνωρίζουν επακριβώς τον σκοπό και το πεδίο εφαρμογής του. Περισσότερες από τις μισές επιστολές που απευθύνθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011 αφορούσαν περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της ΕΕ.

Ωστόσο, οι πολίτες είναι σήμερα περισσότερο ενημερωμένοι για τον Χάρτη (το 64% όλων των Ευρωπαίων, έναντι 48% το 2007), σύμφωνα με μελέτη του Έκτακτου Ευρωβαρομέτρου Englishfrançais ). Το 65% των Ευρωπαίων αναφέρει ότι θα ήθελε να γνωρίζει περισσότερα σχετικά με το πού μπορεί να απευθυνθεί σε περίπτωση που παραβιάζονται τα δικαιώματα που του προσφέρει ο χάρτης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να παρεμβαίνει όποτε υποπτεύεται ότι παραβιάστηκαν θεμελιώδη δικαιώματα οπουδήποτε στην ΕΕ. Μπορεί να αναλαμβάνει δράση μόνον εφόσον η παραβίαση συνέβη κατά την εφαρμογή νόμου της ΕΕ από τις εθνικές αρχές.

Περισσότερα για τα θεμελιώδη δικαιώματα

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι