Sti

Fokus på grundlæggende rettigheder i lovgivningen - 16/04/2012

Retfærdighedens gudinde, Justitia, og EU's flag © EU

Grundlæggende rettigheder indgår stadig mere i EU's lovgivning, men ikke alle forstår dem.

EU's charter om grundlæggende rettigheder English – som trådte i kraft for over to år siden og er juridisk bindende – fastlægger, hvilke rettigheder der er beskyttet inden for EU. Der er bl.a. tale om ytringsfrihed, værdighed, lighed og retfærdighed.

Alle, der mener, at deres rettigheder er blevet krænket ved gennemførelse af EU-lovgivning, kan gå til en domstol eller en ombudsmand. Hvis de ikke er tilfredse med det svar, de får, kan de klage til EU-Kommissionen.

Kommissionen har ansvaret for at sikre, at EU-landene respekterer de grundlæggende rettigheder, når de indfører EU-love. Samtidig skal Kommissionens egne lovforslag også overholde charteret.

Hvert år offentliggør Kommissionen en rapport om, hvordan charteret overholdes rundt omkring i EU. Rapporten for 2011 English bemærker, at EU's lovforslag indeholder øget beskyttelse af visse rettigheder – fremover vil rejsende f.eks. kunne sige nej til scanning i lufthavne i EU og i stedet bede om en anden form for sikkerhedskontrol.

Charteret får også større indflydelse i retssager. I 2011 blev det citeret i en afgørende dom om asylsøgeres ret til at få beskyttelse mod umenneskelig eller nedværdigende behandling, og i en anden sag blev det slået fast, at det er diskriminerende at opkræve forskellige forsikringspræmier af mænd og kvinder.

På trods af, at charteret er en stor juridisk succes, er mange EU-borgere stadig ikke klar over dets formål og anvendelsesområde. Over halvdelen af de henvendelser, der blev indsendt til Kommissionen i 2011, handlede om emner uden for EU-retten.

Samtidig kender borgerne mere til charteret end i 2007 (64 % i forhold til 48 %, viser et Flash Eurobarometer Englishfrançais ). Men 65 % af europæerne siger, at de gerne vil vide mere om, hvor de skal henvende sig, hvis deres rettigheder i charteret bliver krænket.

Kommissionen kan ikke gribe ind, selv om den har mistanke om, at grundlæggende rettigheder er blevet krænket i EU. Den må kun tage affære, hvis det sker, når EU-landene gennemfører EU's lovgivning.

Mere om grundlæggende rettigheder

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links