Cesta

EU při tvorbě politiky zohledňuje základní práva - 16/04/2012

Socha Spravedlnosti a vlajka EU © EU

EU stále častěji ve svých předpisech zohledňuje základní práva. Přetrvávají však určité mylné představy ohledně jejich uplatňování.

Listina základních práv Evropské unie English je platná a právně závazná již dva roky. Tento dokument uvádí práva, která EU chrání. Patří mezi ně například právo na svobodu projevu, důstojnost, rovnost a spravedlnost.

Pokud se občané domnívají, že jejich práva byla prováděním předpisů EU porušena, mohou se obrátit na vnitrostátní soud nebo ombudsmana. V případě, že nejsou s rozhodnutím spokojeni, mohou podat stížnost Evropské komisi.

Evropská komise zajišťuje, aby země Unie při provádění předpisů EU základní práva respektovaly, a zodpovídá za to, aby její vlastní návrhy právních předpisů byly v souladu s Listinou.

Komise každý rok zveřejňuje zprávu o dodržování Listiny základních práv v EU. Ve zprávě za rok 2011 English se uvádí, že některé návrhy EU vedly k dalšímu zvýšení ochrany určitých práv. Cestující na letištích se například budou moci v budoucnu rozhodnout, zda podstoupí bezpečnostní skenování nebo se rozhodnou pro jiný typ prohlídky.

Listina má také stále větší vliv při rozhodování soudů. V roce 2011 byla například citována v precedenčním rozhodnutí ohledně práva uchazečů o azyl na ochranu před nelidským či potupným zacházením. Jiný soud se na ni odvolává v rozhodnutí, že rozdílná výše pojistného pro muže a ženy je diskriminační.

I když je Listina v právním prostředí uplatňována často, občané EU si nejsou vždy jisti jejím účelem a tím, na co vše se vztahuje. Více než polovina dopisů, které v roce 2011 zaslali Komisi, se týkala témat, jež nejsou v kompetenci EU.

Podle bleskového průzkumu veřejného mínění Eurobarometr Englishfrançais jsou si však občané v porovnání s rokem 2007 více vědomi existence této listiny (64 % oproti dřívějším 48 %). 65 % Evropanů ale zároveň uvedlo, že by chtělo přesněji vědět, na koho se mohou obrátit v případě, že jsou jejich základní práva porušena.

Evropská komise nemůže zasahovat pouze na základě podezření, že základní práva jsou někde v Evropě porušována. Může tak činit pouze v tom případě, pokud k tomu dojde během provádění předpisů EU vnitrostátními orgány.

Další informace o vašich základních právech

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy