Навигационна пътека

Основните права играят централна роля в създаването на политики - 16/04/2012

Темида и знамето на ЕС © ЕС

Основните права играят все по-голяма роля в законотворчеството в ЕС, но някои заблуди продължават да съществуват.

В Хартата на основните права на ЕС English , която е в сила и е правно обвързваща от 2 години, са определени правата, които са защитени в Съюза. Сред тях са правото на свободно изразяване на мнение, на достойнство, равенство и правосъдие.

Всеки, който смята, че правата му са нарушени от прилагането на закон на ЕС, може да отнесе въпроса до национален съд или до омбудсмана. Ако не е доволен от отговора, може да подаде жалба до Европейската комисия.

Отговорност на Европейската комисия е да гарантира, че страните от ЕС спазват основните права при прилагането на законите на Съюза, и че нейните собствени предложения за нови закони са съвместими с хартата.

Всяка година Комисията публикува доклад, в който се отчита до каква степен хартата се спазва в целия ЕС. В доклада от 2011 г. English се отбелязва, че предложенията на ЕС са довели до засилване на защитата на някои права - например в бъдеще пътуващите ще могат да откажат да преминават проверка за сигурност със скенери на летищата в ЕС и вместо това да поискат друг вид проверка.

Влиянието на хартата върху съдебните решения също нараства. През 2011 г. тя бе цитирана във важно съдебно решение относно правото на търсещите убежище на защита от нечовешко или унизително отношение, а с друго съдебно решение бяха обявени за дискриминационни различните застрахователни премии за мъже и жени.

Въпреки очевидния успех на хартата в областта на правото, гражданите на ЕС често не са наясно с нейните цели и обхват. Повече от половината писма, изпратени до Комисията през 2011 г., са били по теми извън обхвата на правото на ЕС.

В същото време гражданите са по-добре запознати с хартата, отколкото са били през 2007 г. (64 % в сравнение с 48 %, показва проучване Флаш Евробарометър Englishfrançais ). Въпреки това 65 % от европейците споделят, че биха желали да научат повече за това към кого да се обърнат, ако техните права, заложени в хартата, бъдат нарушени.

Комисията не може да се намесва, когато има подозрения, че някъде в Европа основните права се нарушават. Тя може да предприема мерки единствено когато това става при прилагане на правото на ЕС от националните власти.

Повече за основните права

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки