Cosán nascleanúna

Scáileán ríomhaire© AE

Foras faire nua AE a d'eiseodh foláirimh faoi bhagairtí nua is a chabhródh le himscrúdaitheoirí le cíbearchoirpigh a aimsiú.

Bíonn thart ar mhilliún duine ina n-íospartaigh cíbearchoireachta gach lá. Bíonn na coirpigh dofheicthe, agus is minic gan phionós iad.

Tá faoin AE tabhairt faoi sin le Lárionad Cíbearchoireachta Eorpach English nua, a thabharfadh rabhadh do thíortha an AE faoi mhórbhagairtí is a chuirfeadh laigí ina gcosaint féin ar líne ar na súile dóibh. Fairis sin, thiocfadh sé ar líonraí coirpeach is ar chiontóirí aitheanta, is thacódh sé le linn imscrúduithe.

Úsáidfidh an lárionad faisnéis ón bpobal, ón tionsclaíocht, ó na póilíní is ó acadúlaigh le cabhrú le himscrúdaitheoirí cíbearchoireachta, le hinchúisitheoirí is le breithiúna.

Bíonn cách ina n-íospartaigh cibearchoireachta - lena n-áirítear:

  • goid céannachta ar líne
  • calaois ríomhaire
  • camscéimeanna cárta creidmheasa
  • dúshaothrú gnéis ar leanaí
  • cuntais gréasáin a fhuadach
  • córais TF phríobháideacha nó phoibli a ionsaí

Ag dul i méid atá an saghad coireachta seo. Is gá thart ar 600,000 cuntas Facebook a bhlocáil gach lá d'éis iarrachtaí fuadaigh. Sa Bheilg, d'ardaigh calaois idirlín ó 4,000 cás in 2008 go breis is 7,000 in 2010. Agus sa RA, bhí ardú 207% ar ghabhálacha cuntas banc idir 2008 agus 2009.

Cabhróidh cniogbheartú ar an gcíbearchoireacht le muinín a ardú sa r-bhaincéireacht is i gcur in áirithe ar líne, is coigleoidh sé na milliúin euro – léirigh staidéar in 2011 go raibh costas iomlán domhanda €85-291bn ar an gcíbearchoireacht.

Ar an drochuair, is annamh a bheirtear ar na coirpigh faoi láthair.

Toisc gur lárionad don AE uile é, chinnteofaí go gcuirfí tíortha eile AE ar an eolas faoi bhagairtí go tapa. Má deir duine éigin sa Liotuáin gur deineadh rochtain mhídhleathach ar a chuntas bainc, is gasta a nascfaí sin lena leithéid in aon áit ón nGréig go hÉirinn, is thabharfadh an lárionad rabhadh láithreach do gach tír AE faoin mbagairt.

Ina theannta sin, d'fhreagródh an lárionad ceisteanna teicniúla is fóiréinseacha ó imscrúdaitheoirí, ó ionchúisitheoirí is ó bhreithiúna.

Bhunófaí an lárionad laistigh de Europol - gníomhaireacht póilíní na hEorpa English sa Háig, a chaithfidh an togra a fhormheas ar dtús.

Breis faoin gcíbearchoireacht is an AE English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links