Navigatsioonitee

Võitlus küberkuritegevusega - 28/03/2012

Arvutiekraan © EU

ELi uus järelevalveasutus hakkab hoiatama tekkivatest ohtudest ning aitab uurijatel tuvastada küberkurjategijaid.

Iga päev langeb küberkuritegevuse ohvriks ligikaudu miljon inimest. Kurjategijaid ei ole võimalik näha ning nad jäävad sageli karistuseta.

EL kavatseb hakata selle valdkonnaga tegelema uues küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskuses English . Keskus hoiataks ELi liikmesriike suuremate ohtude eest ning osutaks nõrkadele kohtadele nende võrgukaitsesüsteemides. Samuti tuvastaks ta kuritegelikke võrgustikke ning suuremaid rikkujaid ning osutaks abi uurimiste käigus.

Keskus kasutab küberkuritegude uurijate, süüdistajate ja kohtunike abistamiseks teavet avalikkuselt, internetitööstuselt, politseilt ning teadusringkondadelt.

Igaühest võib saada küberkuritegevuse ohver. Küberkuritegevus on:

  • identiteedivargus
  • arvutipettused
  • krediitkaardi pettused
  • laste seksuaalne ärakasutamine
  • veebikontode kaaperdamine
  • rünnakud avalike või eraomandis olevate IT-süsteemide vastu

Arvutikuritegevus on tõusuteel. Iga päev tuleb häkkimiskatsete tagajärjel blokeerida üle 600 000 Facebooki konto. Ainuüksi Belgias kasvas internetipettuste arv 4000 juhtumilt 2008. aastal 7000 juhtumini 2010. aastal. Ajavahemikul 2008–2009 kasvas Ühendkuningriigis pangakontode ülevõtmine hüppeliselt 207%.

Küberkuritegevuse ohjeldamine aitab suurendada usaldust e-panganduse ja Internetis broneerimise suhtes ning hoiab kokku miljoneid eurosid. 2011. aasta uuringu kohaselt on küberkuritegevuse hind maailmas vahemikus 85–291 miljardit eurot.

Kahjuks saadakse praegu kätte väga vähe kurjategijaid.

Keskuse üle-euroopaline olemus tagaks selle, et ohtudest teavitatakse kiiresti ka teisi ELi liikmesriike. Kui näiteks Leedus keegi teatab oma pangakonto ebaseaduslikust kasutamisest, saab seda kiiresti seostada samalaadsete juhtumitega Kreekast kuni Iirimaani. See võimaldab keskusel hoiatada kohe kõiki ohustatud ELi liikmesriike.

Keskus vastab ka uurijate, süüdistajate ja kohtunike tehnilistele ja kriminalistikaalastele küsimustele.

Keskuse asukohaks saaks Euroopa Politseiamet – Europol English Haagis; vastav ettepanek tuleb kõigepealt heaks kiita.

Täiendavalt küberkuritegevusest ja EList English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad