Navigacijska pot

Poskrbimo, da se zločin ne izplača! - 15/03/2012

EU je predstavila predloge, s katerimi želi okrepiti veljavne predpise o zaplembi sredstev, pridobljenih s hudim kaznivim dejanjem ali organiziranim kriminalom.

Kriminalna združenja vsako leto z nezakonitimi dejavnostmi ustvarijo milijarde evrov dobička. Večino teh sredstev nato „operejo“ z vlaganjem v zakonita sredstva ali dejavnosti, zato jih policija in drugi organi pregona težje izsledijo in zaplenijo.

Samo majhen delež teh sredstev se zapleni. V Italiji denimo prihodke iz organiziranega kriminala ocenjujejo na 150 milijard EUR letno, od česar so leta 2009 italijanski organi začasno zamrznili samo za okoli 800 milijonov EUR sredstev.

V Evropski uniji veljajo enotna pravila o odvzemu nezakonito pridobljenih premoženjskih koristi. Toda ta pravila so se izkazala za neustrezna English , saj jih države ne izvajajo dosledno, zaplembo pa še otežujejo znatne razlike med nacionalnimi zakonodajami.

Evropska komisija je zato predlagala enostavnejša in učinkovitejša pravila, s katerimi bi zaprla luknje v zakonu, ki jih izkoriščajo hudodelci. Z njimi naj bi tudi zagotovila, da bodo sodišča povsod po EU izvršila naloge za zaplembo in v celoti odvzela nezakonito pridobljene premoženjske koristi.

Zaplemba je učinkovit način boja proti zločinu, ima tudi odvračalni učinek. Poleg tega preprečuje, da bi se nezakonita sredstva uporabila za financiranje drugih kriminalnih dejanj, ter varuje gospodarstvo pred vdorom kriminalcev. V predlogu so predstavljeni skupni ukrepi English :

  • lažja zaplemba sredstev, ki so jasno povezana s kaznivimi dejanji obsojene osebe,
  • poenostavitev postopkov za odvzem sredstev, kadar so jih hudodelci prenesli na druge osebe, ki bi morale uvideti, da so sredstva nezakonito pridobljena,
  • možnost zaplembe sredstev, kadar kazenska obsodba ni mogoča zaradi smrti, hude bolezni ali pobega osumljenca,
  • omogočiti tožilcem in drugim organom, da začasno zamrznejo sredstva, ki bi sicer lahko „izginila“,
  • obveznost za države članice EU, da zamrznjena ali zaplenjena sredstva upravljajo tako, da ne izgubljajo vrednosti.

Ti ukrepi so del niza predlogov, s katerimi želi Evropska komisiji okrepiti boj proti kriminalu in zaščititi gospodarstvo. Med predlogi je tudi sveženj protikorupcijskih ukrepov English .

V nedavni javnomnenjski raziskavi EU DeutschEnglishfrançais so anketiranci boj proti kriminalu navedli kot najpomembnejšo nalogo politike, če želimo okrepiti EU.

Več o zaplembi in odvzemu sredstev English

Več o kazenskopravni politiki EU DeutschEnglishfrançais

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave