Navigačný riadok

Aby trestná činnosť nevynášala - 15/03/2012

Opatrenia EÚ posilnia existujúce právne predpisy upravujúce zhabanie majetku pochádzajúceho zo závažnej alebo organizovanej trestnej činnosti.

Zločinecké skupiny generujú každoročne miliardy eur nezákonných príjmov. Väčšinu takto získaných financií následne investujú do zákonných aktív alebo činností, čím polícii a ostatným orgánom činným v trestnom konaní sťažujú vystopovanie týchto príjmov a ich vymáhanie.

Len malé percento nelegálne získaného majetku sa podarí zločineckým skupinám zhabať. Napríklad v Spojenom kráľovstve dosiahli podľa odhadov v roku 2006 príjmy z trestnej činnosti sumu 15 miliárd libier (18 miliárd EUR), z ktorých sa podarilo vymôcť len 125 miliónov libier (150 miliónov EUR).

V EÚ existujú spoločné pravidlá na konfiškáciu majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti. Tieto pravidlá sa však ukázali ako nedostatočné English . Členské štáty ich uplatňujú nejednotne a konfiškáciu komplikujú závažné rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi úpravami.

Komisia navrhuje jednoduchšie a účinnejšie pravidlá, ktoré by vyplnili medzery v právnych predpisoch využívané zločincami. Nové pravidlá by takisto zabezpečili vzájomné uznávanie a vykonávanie súdnych rozhodnutí o konfiškácii majetku v celej EÚ a spätné získanie nelegálnych aktív v plnej miere.

Konfiškácia je efektívny spôsob boja proti kriminalite a má odstrašujúci účinok. Konfiškácia takisto bráni využívaniu nelegálnych zdrojov na financovanie ďalších kriminálnych činností a chráni legálne hospodárstvo pred prienikom zločincov. Cieľom spoločných opatrení English , ktoré sú súčasťou návrhu je:

  • zjednodušiť konfiškácie majetku, ktorý zjavne pochádza z kriminálnej činnosti odsúdených osôb;
  • sprehľadniť postupy na vymáhanie majetku presunutého na iné osoby, ktoré mohli mať informácie o tom, že pochádza z trestnej činnosti;
  • umožniť zhabanie majetku v prípadoch, keď odsúdenie páchateľa nie je možné z dôvodu úmrtia podozrivej osoby, nevyliečiteľnej choroby alebo jej úteku pred spravodlivosťou;
  • umožniť prokurátorom a ostatným orgánom dočasne zmraziť aktíva pred tým ako „zmiznú“;
  • ustanoviť povinnosť členských krajín EÚ postarať sa o zmrazený alebo skonfiškovaný majetok, aby si zachoval hodnotu.

Opatrenia sú súčasťou série návrhov, ktoré Komisia predkladá v záujme ochrany legálneho hospodárstva a v rámci boja proti trestnej činnosti. Návrhy obsahujú aj súbor protikorupčných English opatrení.

V nedávnom prieskume EÚ DeutschEnglishfrançais , v ktorom mali účastníci odpovedať na otázku, čo by mohli zákonodarcovia urobiť v záujme posilnenia EÚ, sa boj proti zločinu dostal medzi prioritné oblasti.

Viac o konfiškácii majetku English

Viac o politike EÚ pre trestné právo DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy