Ścieżka nawigacji

Przestępstwo nie może się opłacać - 15/03/2012

Środki zaproponowane przez UE zwiększą skuteczność przepisów dotyczących zajmowania mienia pochodzącego z poważnych przestępstw lub przestępczości zorganizowanej.

Co roku grupy przestępcze odnoszą nielegalne korzyści warte miliardy euro. Większość tych zysków jest ponownie inwestowana w legalne aktywa lub działania, co utrudnia policji i innym organom ścigania ich wykrycie i odzyskanie.

Jedynie niewielka część nielegalnych zysków grup przestępczych jest konfiskowana. Na przykład w Wielkiej Brytanii w 2006 r. w ręce przestępców działających w zorganizowanych grupach trafiło ok. 15 mld funtów (18 mld euro), z czego tylko 125 mln funtów (150 mln euro) udało się odzyskać.

UE ma wspólne zasady dotyczące konfiskaty mienia pochodzącego z nielegalnej działalności. Jednak zasady te okazują się niewystarczające English . Państwa członkowskie nie stosują ich konsekwentnie, a konfiskata jest utrudniona z powodu istotnych różnic między przepisami poszczególnych krajów.

Komisja proponuje uproszczenie i zwiększenie skuteczności przepisów, aby zlikwidować luki prawne wykorzystywane przez przestępców. Dzięki nowym przepisom sądy będą w stanie wyegzekwować nakazy konfiskaty w całej Unii i w pełni odzyskać mienie pochodzące z przestępstw.

Konfiskata to skuteczny sposób walki z przestępczością, który odstrasza. Zapobiega również wykorzystywaniu bezprawnie zdobytego majątku do finansowania innych działań przestępczych, a także chroni przed nimi legalną gospodarkę. Propozycje Komisji obejmują wspólne środki English , takie jak:

  • ułatwienia w zakresie konfiskaty mienia mającego wyraźny związek z działalnością przestępczą osoby skazanej
  • uproszczenie procedur odzyskiwania mienia przekazanego innym osobom, które powinny mieć świadomość tego, że pochodzi ono z przestępstwa
  • umożliwienie konfiskaty mienia, w przypadku gdy sąd karny nie może wydać wyroku skazującego, ponieważ podejrzany zmarł, cierpi na długotrwałą chorobę lub zbiegł
  • zapewnienie prokuratorom możliwości tymczasowego zamrażania majątku, zanim „zniknie”
  • nałożenie na kraje UE obowiązku zamrożenia lub konfiskaty majątku, tak by zachować jego wartość.

Środki te należą do serii propozycji Komisji mających na celu zwalczanie przestępczości i ochronę legalnej działalności gospodarczej. Propozycje te obejmują m.in. pakiet antykorupcyjny English .

Z przeprowadzonego niedawno badania opinii publicznej w UE DeutschEnglishfrançais wynika, że respondenci uważają walkę z przestępczością za sprawę priorytetową, jeśli chodzi o działania, jakie mogą podjąć politycy, aby wzmocnić UE.

Więcej o konfiskacie i odzyskiwaniu mienia English

Więcej na temat polityki UE w zakresie prawa karnego DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki