Kruimelpad

Misdaad mag niet lonen - 15/03/2012

De EU wil strengere wetgeving voor de inbeslagname van winst uit zware of georganiseerde criminaliteit.

Criminele organisaties verdienen ieder jaar miljarden aan illegale praktijken. De meeste inkomsten worden vervolgens geïnvesteerd in legale activa of activiteiten, wat de opsporing en inbeslagname door politie en andere rechtshandhavingsinstanties erg bemoeilijkt.

Helaas kan maar een klein deel van de criminele tegoeden in beslag worden genomen. Zo verdiende de georganiseerde misdaad in het Verenigd Koninkrijk in 2006 naar schatting 15 miljard pond (18 miljard euro). Van dat bedrag kon niet meer dan 125 miljoen pond (150 miljoen euro) worden teruggevorderd.

De EU heeft gemeenschappelijke regels voor de inbeslagname van eigendom uit illegale activiteiten. Maar die regels zijn ontoereikend gebleken English . Landen passen ze niet consequent toe en grote verschillen tussen nationale regels maken inbeslagname soms onmogelijk.

De Commissie stelt daarom voor de regels eenvoudiger en doeltreffender te maken. Zo wil ze de mazen in de wet dichten waar criminelen nu nog misbruik van maken. Verder moet een bevel tot verbeurdverklaring van een rechter ook in andere EU-landen kunnen worden uitgevoerd, zodat illegale inkomsten volledig kunnen worden aangeslagen.

Het "plukken" van criminelen is een efficiënt middel om misdaad te bestrijden en te ontmoedigen. Bovendien kan illegaal vermogen zo niet worden gebruikt voor andere criminale activiteiten, en wordt de legale economie beschermd tegen infiltrerende criminelen. De voorstellen bevatten enkele gemeenschappelijke maatregelen English :

  • het moet makkelijker worden om tegoeden in beslag te nemen als die duidelijk verband houden met de criminele activiteiten van de eigenaar
  • het moet eenvoudiger worden om tegoeden terug te vorderen van een nieuwe eigenaar als die had moeten weten dat ze uit misdaad afkomstig waren
  • inbeslagname moet ook mogelijk zijn als de verdachte niet meer kan worden veroordeeld (omdat hij dood, chronisch ziek of op de vlucht is)
  • justitie en andere instanties moeten activa kunnen bevriezen om te voorkomen dat ze "verdwijnen"
  • de EU-landen moeten bevroren en inbeslaggenomen tegoeden goed beheren, zodat hun waarde niet vermindert

Naast deze maatregelen doet de Commissie nog meer om criminaliteit te bestrijden en de legale economie te beschermen. De voorstellen omvatten bijvoorbeeld een pakket maatregelen tegen corruptie English .

Bij een recente EU-enquête DeutschEnglishfrançais werd gevraagd hoe beleidsmakers de EU krachtdadiger zouden kunnen maken. De ondervraagden noemden misdaadbestrijding een toppriorieit.

Meer over inbeslagname en terugvordering English

Meer over het strafrechtelijk beleid van de EU DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links