Navigācijas ceļš

Jāpanāk, lai noziegumi neatmaksātos - 15/03/2012

ES padarīs vēl stingrākus pašlaik spēkā esošos tiesību aktus par tādas mantas konfiskāciju, kas iegūta smagu noziegumu vai organizētās noziedzības rezultātā.

Kriminālie grupējumi ik gadu nelegāli nopelna miljardiem eiro. Lielāko daļu pēc tam iegulda likumīgos objektos, mantā vai uzņēmumos, tādējādi policijai un citām tiesībaizsardzības iestādēm ir grūtāk tiem sadzīt pēdas un līdzekļus atgūt.

No noziedzīgajiem grupējumiem izdodas konfiscēt vien nelielu līdzekļu daļu. Piemēram, tiek lēsts, ka Lielbritānijā organizētās noziedzības bandas 2006. gadā ieguva 18 miljardus eiro, no kuriem izdevies atgūt tikai 150 miljonus eiro.

ES ir pieņemti kopēji noteikumi par nelegālas darbības rezultātā iegūtu līdzekļu konfiscēšanu. Taču izrādījās, ka ar to nav gana English . Dalībvalstis tos nepiemēro konsekventi, un konfiskācijai ceļā stājas atšķirības starp dažādu valstu likumiem.

Komisija ierosina vienkāršākus un efektīvākus noteikumus, kā likvidēt “spraugas” likumos, ko nevilcinoties izmanto noziedznieki. Uz šo noteikumu pamata tiesas varēs arī izpildīt konfiskācijas orderus visā ES un pilnībā atgūt nelikumīgi iegūtos līdzekļus.

Konfiskācija ir efektīvs paņēmiens, kā cīnīties pret noziedzību, tā arī kavē iesaistīties šajās shēmās. Tā novērš iespēju, ka nelegāli iegūtu bagātību varētu izmantot, lai finansētu citas noziedzīgas darbības, un aizsargā likumīgo uzņēmējdarbību pret noziedznieku iefiltrēšanos. Priekšlikumi ietver vairākus kopīgus pasākumus English :

  • atvieglot tādu līdzekļu konfiskāciju, kas nepārprotami saistīti ar apsūdzētā noziedzīgajām darbībām,
  • atvieglot procedūras, kā atgūt citiem cilvēkiem nodotu mantu, kuriem vajadzēja apzināties, ka tā ir iegūta noziedzīgi,
  • paredzēt iespēju konfiscēt mantu arī gadījumos, kad kriminālapsūdzības celšana nav iespējama, jo attiecīgā persona ir mirusi, nedziedējami slima vai aizbēgusi,
  • nodrošināt, lai izmeklētāji un citas iestādes uz laiku varētu iesaldēt līdzekļus, pirms tie vēl nav “izkūpējuši gaisā”,
  • pieprasīt no ES dalībvalstīm pārvaldīt iesaldētos vai konfiscētos līdzekļus, lai tie saglabātu vērtību.

Šie pasākumi ietilpst priekšlikumu kopumā, ko Komisija ierosina, lai cīnītos pret noziedzību un aizsargātu legālo ekonomiku. Viens no elementiem, piemēram, ir korupcijas novēršanas pakotne English .

Nesen veiktā ES aptaujā DeutschEnglishfrançais tās dalībnieki, atbildot uz jautājumu, ko politiķiem vajadzētu darīt, lai nostiprinātu ES, par vienu no galvenajām prioritātēm atzina cīņu pret noziedzību.

Vairāk par konfiskāciju un līdzekļu atgūšanu English

Vēl par ES krimināltiesību politiku DeutschEnglishfrançais

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites