Navigointipolku

EU haluaa vahvistaa lainsäädäntöä, joka koskee vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden avulla saatujen varojen menetetyksi tuomitsemista.

Rikollisjoukkojen taskuun päätyy vuosittain miljardeja euroja. Suuri osa rikoksella saaduista varoista sijoitetaan uudelleen lailliseen omaisuuteen tai yritystoimintaan. Näin poliisin ja oikeusviranomaisten on vaikea jäljittää ja periä varoja takaisin.

Varoja saadaan perittyä takaisin vain vaatimattomia määriä. Esimerkiksi Isossa-Britanniassa järjestäytyneen rikollisuuden tuloiksi arvioitiin vuonna 2006 noin 15 miljardia puntaa (18 miljardia euroa). Samana vuonna valtio sai perittyä takaisin vain 125 miljoonaa puntaa.

EU:lla on yhteiset säännöt, jotka koskevat rikoksella saatujen varojen menetetyksi tuomitsemista. Säännöt ovat kuitenkin osoittautuneet riittämättömiksi English . EU-maat eivät sovella sääntöjä johdonmukaisesti, ja niiden kansallisten lakien väliset eroavuudet haittaavat rikoksella hankittujen varojen menetetyksi tuomitsemista.

Komissio ehdottaa nyt yksinkertaisempia ja tehokkaampia sääntöjä, joilla rikollisten hyödyntämiä porsaanreikiä voidaan tukkia. Uusien sääntöjen ansiosta tuomioistuimet voisivat panna menetetyksi tuomitsemista koskevat päätökset täytäntöön koko EU:ssa ja periä rikoksella hankitut varat takaisin täysimääräisesti.

Varojen menetetyksi tuomitseminen on tehokas keino torjua rikollisuutta ja toimii myös ehkäisevänä pelotteena. Näin voidaan estää myös rikollisen omaisuuden käyttö muun rikollisen toiminnan rahoittamiseen ja suojata laillista taloutta rikollisten soluttautumiselta. Ehdotuksiin sisältyvät seuraavat uudistukset English :

  • Helpotetaan mahdollisuuksia tuomita menetetyiksi varat, jotka on selvästi saatu tuomitun harjoittamasta rikollisesta toiminnasta.
  • Yksinkertaistetaan sääntöjä, joiden perusteella voidaan tuomita menetetyiksi varat, jotka epäilty on siirtänyt jollekin toiselle henkilölle, jonka olisi pitänyt ymmärtää niiden olevan peräisin rikollisesta toiminnasta.
  • Mahdollistetaan varojen menetetyksi tuomitseminen myös silloin, kun rikostuomio ei ole mahdollinen siksi, että epäilty on kuollut, pysyvästi sairas tai paennut.
  • Varmistetaan, että syyttäjäviranomaiset voivat jäädyttää väliaikaisesti varat, jotka muutoin olisivat vaarassa joutua hukkaan.
  • Vaaditaan EU-maita hallinnoimaan jäädytettyjä varoja niin, että ne eivät menetä taloudellista arvoaan.

Toimenpiteet kuuluvat sarjaan ehdotuksia, joita komissio on tehnyt rikollisuuden torjumiseksi ja laillisen talouden suojaamiseksi. Niihin kuuluu muun muassa komission hyväksymä EU:n korruptiontorjuntapaketti English .

Kun kansalaisilta kysyttiin hiljattain EU:n kyselytutkimuksessa DeutschEnglishfrançais , mitä päättäjien olisi tehtävä EU:n lujittamiseksi, toivomuslistan kärkisijoilla oli rikollisuuden torjunta.

Menetetyksi tuomitseminen ja varojen takaisin periminen – lisätietoa English

EU:n kriminaalipolitiikka – lisätietoa DeutschEnglishfrançais

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä