Sti

Kriminalitet skal ikke kunne betale sig - 15/03/2012

EU-tiltag skal skærpe de eksisterende love om beslaglæggelse af aktiver, der er erhvervet ved alvorlig eller eller organiseret kriminalitet.

Kriminelle grupper tjener milliarder af euro i ulovlig fortjeneste hvert år. De fleste penge investeres bagefter i lovlige aktiver eller aktiviteter, hvilket gør det sværere for politiet eller andre retshåndhævende myndigheder at spore og geninddrive dem.

Der konfiskeres kun en lille procentdel fra kriminelle grupper. For eksempel vurderes det, at organiseret kriminalitet i Storbritannien genererede omkring 15 milliarder pund (18 milliarder euro) i 2006, hvoraf kun 125 millioner pund (150 millioner euro) blev geninddrevet.

EU har fælles regler om beslaglæggelse af aktiver, der stammer fra ulovlige aktiviteter. Men det har vist sig, at disse regler ikke er nok English . Landene anvender dem ikke konsekvent, og beslaglæggelsen besværliggøres af forskelle mellem de nationale regler.

Kommissionen foreslår enklere og mere effektive regler, der kan lukke de smuthuller, som de kriminelle benytter sig af. Reglerne vil også sikre, at domstolene kan håndhæve kendelser om beslaglæggelse i hele EU og inddrive de ulovlige aktiver fuldt ud.

Beslaglæggelse er en effektiv måde at bekæmpe kriminalitet på og har en afskrækkende effekt. Det forhindrer også ulovlige formuer i at blive anvendt til at finansiere ny kriminalitet og beskytter den lovlige økonomi mod at blive infiltreret af kriminelle. Forslagene omfatter fælles tiltag English , der:

  • gør det lettere at beslaglægge aktiver, der er klart forbundet med en dømt persons kriminelle handlinger
  • forenkler procedurerne for inddrivelse af aktiver, der er videregivet til andre personer, der burde have været klar over, at de var udbyttet af kriminelle handlinger
  • gør det muligt, at konfiskere aktiver, selvom der ikke kan opnås en straffedom, fordi den mistænkte person er død, langtidssyg eller på flugt
  • giver anklagere og andre myndigheder mulighed for midlertidigt at indefryse aktiver, så de ikke "forsvinder"
  • kræver, at EU-landene forvalter de indefrosne eller beslaglagte aktiver, så de ikke mister deres værdi.

Tiltagene er led i en række forslag fra Kommissionen, der skal bekæmpe kriminalitet og beskytte den lovlige økonomi. Forslagene omfatter blandt andet en antikorruptionspakke English med tiltag.

I en nylig EU-undersøgelse DeutschEnglishfrançais vurderede de adspurgte bekæmpelse af kriminalitet som en høj prioritet, da de skulle svare på, hvad de politiske beslutningstagere kan gøre for at styrke EU.

Mere om beslaglæggelse og inddrivelse af aktiver English

Mere om strafferet i EU DeutschEnglishfrançais

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links